ETT KOMMUNALT PARTI

0
206

Roslagens oberoende parti finns bara i Norrtälje kommun.

 

Oavsett hur du röstar i riksdagsval och landstingsval så har du i valet till kommunfullmäktige ytterligare ett alternativ. ROOP verkar bara i kommunen och styrs inte av regionala eller andra hänsyn. Vi vill utveckla hela Norrtälje kommun och prioriterar detta framför regionala krav på

att t ex skall bygga bostäder för pendlare åt Storstockholm så att regionen kan växa. En sådan

regional strategi innebär naturligtvis att våra mindre orter, landsbygd och skärgård successivt

tynar bort.

 

Skall vi utveckla hela kommunen måste den kommunala servicen finnas tillgänglig oavsett

var man bor i kommunen. Förslaget om att lägga ned tio småskolor och låta barnen pendla medverkar till att utarma bygderna. Vi vill i stället behålla skolorna och arbeta för att folk skall

vilja flytta till alla delar av kommunen. Då ökar möjligheterna att behålla och kanske till och med starta fler mindre skolor. Vi måste också satsa mer på att utveckla skolans kvalitet och det har vår

kommun absolut råd med.

 

Vi vill också genomföra en decentralisering av den kommunala organisationen. Lokala kontor bör

skapas på de mindre orterna i kommunen så att närheten till medborgarna förstärks. En aktiv näringslivspolitik vill vi också skapa som tillför nya företag i hela kommunen, Att bo och leva

med arbete i närmiljön är viktigt. Inte minst för barnfamiljerna där föräldrarna måste ges mer tid

att umgås med sina barn och varandra.

 

Om du röstar på ROOP i valet till kommunfullmäktige är de med och skapar den förändring av den

strategiska inriktningen av politiken som fokuserar på dig som redan bor i vår kommun och dina behov. När du är nöjd kommer allt fler att flytta hit eftersom du berättar hur bra det är att bo och
leva i kommunen.

 

ROOP är alternativet i valet den 14 september som vill att det satsas mer på att utveckla hela kommunen.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här