Är demokratin död?

0
136

Den som har sett det märkliga skådespelet som presskonferensen häromdagen utgjorde när minoritetsstyret förklarade sitt nej till folkomröstningsinitiativet vet vad jag talar om.

Med svepskäl snarare än något sakligt argument varför man inte stöttar initiativet kan man dock inte påstå annat än att man är konsekventa och följer blint den inslagna vägen.

Och det är kanske ur det perspektivet man bör se deras lama förklaringar. Skolan behöver får ro förklarade kommunalrådet Ulrika Falk. Där kan jag inte göra annat än att hålla med. Men nu var det så att skolstrukturplanen på inget sätt har tagits fram eller fattats beslut om på ett demokratiskt sätt. Att göra som ledaren på Norrtälje Tidning i sina som vanligt centerunderblåsta analyser påstå att beslutet är fattat på ett oklanderligt sätt är att mörka den sanning som vi alla vet är någon annan.

När jag ifrågasatte ledarens påstående kom svaret att ledaren med detta menade att beslutet hade följt de formella politiska stegen som ska följas d.v.s. från nämnd till fullmäktige. Efter diskussion visade det sig dock att ledaren var överens med mig att om man bortser från att politiken lyckades med att följa beslutsordningen (vilket knappas kan anses som en bedrift) så var resten uruselt skött.

När minoritetsstyret nu säger nej till folkomröstningen säger man ja till saker som ligger så långt ifrån de demokratiska värdena som vårt samhälle bygger på. Man säger nej till att förklara hur man kommit fram till vilka skolor som ska läggas ner. Vi vet som tidigare sagts att ytterligare tre skolor skulle läggas ner men som av politiska skäl togs bort då man var rädd för att tappa röster. När ska det komma en förklaring till detta?

De vaga försöken att förklara hur lite man har använt konsulter för att först ta fram underlaget för att sen anlita ytterligare konsulter för att lyckas förklara vad de första konsulterna skrev går stick i stäv med alla de mail som vi har sett där bilden visar annat. Konsulternas roll är betydligt större än så, vilket också kanske förklarar varför man har undvikit alla dialoger med berörda. Har svårt att se hur konsulterna skulle förklara sitt verk direkt till folket med politikerna som bisittare.

Man har lika konsekvent undvikit frågan om den politiska förkylningen där ledamöter av avvikande åsikt tvingats stanna hemma från kommunfullmäktige. För när det kommer till kritan så fanns det ett motstånd mot skolstrukturplanen även internt. Men de demokratiska värdena står inte så högt när det gäller att fatta beslut.

När så förslaget om skolnedläggningarna kom så har man konsekvent undvikit alla typer av debatt. Man har upprepade gånger förklarat sin egen syn på förslaget men har i sak aldrig bemött meningsmotståndarnas synpunkter. Och dessa synpunkter har varit många. Alltifrån väldigt sakkunniga till förtroendevalda från andra partier och berörda föräldrar har bemött politiken med sakliga fakta och argument. Men svaren har till fullo uteblivit där man istället för att bemöta i sak envist har valt att bara föra fram sina egna argument.

Sammanfattat om nu folkomröstningsinitativet skulle falla så står vi medborgare kvar med samma frågor som vi hade för snart ett år sedan. Och där måste vi ställa oss frågan om det är så här vi vill att samhället ska se ut. Hur ska vi kunna lita på våra folkvalda representanter när de gör allt annat än att representera.

25 augusti 2010 skriver Ulrika Falk på sin blogg:
Ser inte kommuninvånarna någon fördel av dialog med ansvariga politiker? ”Mötesplats Norrtälje har satt fokus på den bristande viljan till dialog från kommunledningen. Kan det vara så illa att människor känner att det inte är någon idé att göra sin röst hörd? Jag hoppas inte det. Jag hoppas att alla de som protesterade förgäves mot nedläggningen av Flygskolan inte gett upp hoppet att det går att påverka politiska beslut.”

Den 21 april samma år skriver Ulrika på temat Möjligheternas Roslagen:
” Är man inte ett parti som tror på medborgardialoger eller plandemokrati, måste man vara väldigt tydlig med vilken politik man avser att föra.”

Detta är vackra ord men som vid så många andra tillfällen tycks många politiker göra skillnad på att sitta i opposition och vid makten. Det är lätt att tala om demokrati, värdegrunder och delaktighet men när det kommer till kritan så är intresset svalt.

Över 7000 namnunderskrifter spelade ingen roll för minoritetsstyret. Trots ett allt igenom dåligt genomfört skolstrukturplanbeslut ska man till varje pris vinna denna strid. Något annat är det inte tal om. Men för många av oss är detta bara början. Det som från början kanske bara handlade om att rädda kommunens nedmontering av landsbygdsskolor och att respektera människors val av hemort är numera en kamp om att upprätta de demokratiska principer som ligger till grund för vårt land. Och där hör inte det som nu sker i vår kommun hemma vilket man oavsett partifärg borde ta hänsyn till när man väljer sina representanter.

Till sist en liten lektion i demokrati. Jag avstår från innehållet i denna själv. www.informationsverige.se är en gemensam webbplats för länsstyrelserna i Sverige som vänder sig främst till nyanlända. Där vill man visa vad Sverige är och vilka kärnvärden som Sverige bygger på. Självklart vill man också visa hur viktig vår demokrati är:

”Men för att ett samhälle ska vara demokratiskt räcker det inte med att invånarna deltar i de allmänna valen. Det som händer mellan valen är också viktigt för att demokratin ska fungera. Demokrati förutsätter också ett respektfullt samtal. Det handlar både om att lyssna på vad andra tycker och att själv uttrycka sina åsikter. Det är viktigt för en fungerande demokrati att invånarna känner sig som en del av samhället. De ska kunna påverka i de allmänna valen men också känna att de har möjlighet att vara med och påverka i sin vardag – i skolan, på arbetet, i bostadsområdet och i familjen.

Att diskutera med andra om vad som är demokratiskt eller inte är i sig viktigt i ett demokratiskt samhälle. Om den diskussionen avstannar kan det tyda på att många tycker att demokratin inte är viktig längre, vilket kan vara tecken på att demokratin håller på att försvagas.”

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här