- Annonser -

Affärsmässigheten i kommunens projekt lämnar allt att önska gällande att lyckas hålla sig till budget. Vi läser om parkeringshus där man beräknat mångmiljonintäkter årligen men som sen visat sig kosta skattebetalarna miljoner, årligen. Vi ser en allvarlig trend av kortsiktiga beslut i samhällsbyggnadsfrågor vilket på sikt kommer drabba kommunen ytterligare.

Men vilka är det då som ska belastas för dessa misstag som skattebetalarna får betala notan för? Självklart har våra tjänstemän ett stort ansvar i hur projekt arbetas fram och presenteras för de förtroendevalda. Man har också ett stort ansvar i att följa upp och efterleva projekt och av politiken fastställda beslut. Men tjänstemännen är i slutändan inte de som kan eller ska hållas ytterst ansvariga över hur kommunen sköts. Detta ligger på våra förtroendevalda, gruppen av människor som självmant har tagit sig rollen att företräda allmänheten, några dessutom med goda förtjänster på sin roll.

Innan valet 2014 hade kommunen två kommunalråd varav ett i opposition. Efter valet med det nya minoritetsstyret fick vi totalt 6 kommunalråd varav ett är oppositionsråd och en är biträdande oppositionsråd. Vad man tydligt gick ut med var att detta på inget sätt skulle kosta kommunen något extra då samtliga kommunalråd även ansvarar för en nämnd. Men stämmer detta?

Hela uträkningen till ersättningen börjar med att arvodet för kommunalrådet/kommunstyrelsens ordförande är 60% av en statsrådslön. Ulrika Falk (S) får därför 936.000 per år. Centerns kommunalråd Anders Ohlander som inte har några ytterligare uppdrag får 561.600 per år. Ingrid Landin (MP) 655,200 per år och Olle Jansson (S) 655.200 per år. Sammanlagt plockar minoritetsstyrets fyra kommunalråd ut två miljoner sjuhundrafjorton tusen fura hundra kronor per år. (2.714.400).

I andra ringhörnan finner vi oppositionen. Kjell Jansson får som oppositionsråd 842,400 kr per år och biträdande oppositionsråd Bino Drummond 374.400. Båda tillhörande Moderaterna. Sammanlagt drar oppositionsråden in en miljon tvåhundrasexton tusen åtta hundra kronor (1.216.800).

Sammanslaget får våra olika kommunalråd 3.931.200 kr i årsarvode. Detta med skatter och sociala avgifter ger kommunen en kostnad på dryga 5,5 miljoner kronor. Utöver detta får flertalet kommunalråd ersättningar från andra uppdrag utanför kommunen men också indirekta arvoden tillhörande kommunen som t.ex. uppdrag i Kapellskärs Hamn där man månadsvis bär ersättning.

Har då detta kostat kommunen mer pengar än när vi bara hade 2 kommunalråd. Ulrika Falk sade nämligen i en intervju att det inte skulle innebära en ökad kostnad vilket från början naturligtvis var helt fel. I kommunens författningssamling som sammanfattar dessa arvoden (ERS 2017) står nämligen också hur stor del av lönen för respektive kommunalråd står i relation till deras nämnduppdrag som jag nämnde ovan.

Först och främst så avsade sig Centerpartiets kommunalråd Ohlander ytterligare ansvar som ordförande i en nämn vilket föregångaren Karin Boström hade. Så den lönekostnaden på blygsamma 561.600 får vi ta i dess helhet. Olle Jansson är som säkert ingen har gått förbi även ordförande i barn och skolnämnden. Det uppdraget ersätts med 280.800 vilket ger en merkostnad på 280.800. Ingrid Landin är ordförande i bygg och miljönämnden vars arvode är satt till 234.000. Detta ger en merkostnad på 421.200. Utöver detta lägger jag också till den nyuppfunna titeln biträdande oppositionsråd för 374.400. Sammantaget kostar det som minoritetsstyret sa inte var en ökad kostnad oss skattebetalare 1,63 miljoner innan skatt och sociala avgifter, totalt nästan 2,3 miljoner.

Men kostnaderna för våra kommunalråd stannar inte där. När vissa av dem kommer att sluta sin karriär och inte osannolikt efter denna mandatperiod kommer man kunna lyfta kommunalrådspension. Och där kan nämnas att fd kommunalrådet Berit Jansson får 23.752 kr i månaden fram till augusti 2021. Hennes pension kommer att kosta skattebetalarna över 1,6 miljoner kronor.

Dessutom har före detta kommunalrådet Håkan Jonsson (S) kommunalrådspension på ca 36.514 kr i månaden. Denna ersättning påbörjades i mars 2006 och pågår till och med mars 2019. Den pensionen kommer att slutligen ha kostat skattebetalarna dryga 7 miljoner kronor.

Så vad kommunalrådspensionerna kommer att landa på för våra nu aktiva kommunalråd är svårt att sia om. Att politiken därför lockar så få är på sätt och vis konstigt. Med allt färre aktiva inom politiken kan just denna karriärmöjlighet vara ett framtidsyrke. Att bli kommunalråd vid 20 års ålder är absolut ingen omöjlighet. Arbeta sen några år som kommunalråd så är framtiden ordnad.

Med detta sagt så är våra kommunalråd långt annat än billiga i drift och de framtida kostnaderna är svåra att sia om. Om ett kommunalråd slutar vid dryga 40 års ålder och väljer att pensionera sig så har man all rätt att göra det. Något som dessutom ha blivit populärt bland dessa politiska toppar är att driva bolag där man inte plockar ut någon lön under sin ”politiker-pensionstid”. Mer om detta inom kort.

Men att påstå att 6 kommunalråd inte kostar mer än två, ja det stämmer ju inte.

- Annonser -
DELA