- Annonser -

BLOGG

I de senaste opinionsmätningarna tappar Sverigedemokraterna 3,5% och är därmed inte längre Sveriges näst största parti. Under flera år har vi sett hur Sverigedemokraterna växt oavbrutet och detta måste därför betecknas som ett stort trendbrott.
Visserligen försöker Sverigedemokraternas ordförande i Norrtälje tona ner de senaste opinionjsmätningarna och hävdar att de är ”riggade” men SD måste nog bestämma sig.
När opinionsmätningarna för några år sedan visade på mycket stora ökningar för SD så applådetrade man och då hördes inga synpunkter på ”riggning”.

Min uppfattning har under en längre tid varit att Sverigedemokraterna gått fram så kraftigt av två orsaketr. Den ena är att de etablerade partierna har varit för ”fri invandring”. Där har man numera kommit allt närmare SD:s linje. Passkontrolller och fler som inte få stanna
kännetecknar numera såväl regeimgens som oppositionens politik. Om man skall vara lite elak kan man säga att de etablerade partierna närmat sig ”populismen”.

Den andra orsaken till Sverigedemokraternas framgångar är naturligtrvis det växande missnöjet med de etablerade politikerna- Många vill se en förändring till varje pris och man
har tycket sig uppleva att SD utgjort det enda alternativet. Idag talar många om att i stället rösta blankt för att visa sitt missnöje. Tyvärr är detta enligt min mening helt meningslöst då ingen kommer att reagera för att man på detta sätt visar sitt missnöje.
Man har i åratal förlorat medlemmar i de etablerade partierna, något som borde ha varit en väckarklocka, utan man ändrat någonting i sitt sätt att arbeta.

Så min uppfattning är att vi förmodligen sett det sista av Sverigedemokraternas ökning och att de etabelorade parierna allt mer kommer att närma sig de politiska ståndpunkter som för några år sedan skulle ha varit otänkbara att driva för något annat parti än SD.

Men man kan knappast förneka att SD skapat en politisk turbulens som kanske kan vara till nytta för Sverige på längre sikt. Om deras tidigare framgångar skulle medverka till att vi fick se politiker som var mer ”populistiska” d v s lyssnade mer på medborgarna så skulle mycket var vunnet för demokratin. Men kanske krävs då ett ”gult parti” som i Frankrike?

 

 

- Annonser -
DELA