- Annonser -

Under senare år har Norrtälje kommun drabbats av en ”bolagshysteri” som kostat skatte betalarna stora pengar. Man har inte nöjt sig med att driva det ”allmännyttiga” bostadsföretaget Roslagsbostäder utan man har också bolagiserat Campus Roslagen,
Norrtälje energi, Norrtälje Sportcentrum och moderbolaget Norrtälje kommunhus. I alla dessa bolag har man tillsatt styrelser av politiker många helt utan vana att driva företag.
Både den nuvarande minoriteten och den tidigare borgerliga majoriteten har dock plockat
många miljoner ut bolagens vinster vilket inneburit en dubbel beskattning för t ex alla
hyresgäster i Roslagsbostäder som fått betala högre hyror för att kommunen skall kunna plocka vinster. Ett utstuderat sätt för våra politiker att lura hyresgästerna.

Nu har man beslutat lägga ned Sportcentrum efter alla förluster bolaget gjort. Tidigare sköttes Sportcentrum av föreningarna innan det blev bolag men nu skall det bli en förvaltning vilket betyder ännu fler tjänstemän som vi skattebetalare skall betala för.
Detta följer samma mönster som man tillämpade när man tog bort fört Karolinerna och sedan Kultursparken från skötseln av Societetsparken. Tjänstemännen lade sedan ut delar av skötseln på privata företag vilket gjorde det dyrare att hyra parken.

Det finns egentligen bara en anledning till att kommunen skall driva bolag och det är att det finns en allmännytta för medborgaren med bolaget. Skulle Roslagsbostäder t ex bygga hyresrätter med en ny billigare teknologi i kommunens ytterområden där det är svårt att få privata värdar att bygga vore det allmännytta. Men nu bygger de istället i innerstaden med hyror som är fullt jämförbara med privata fastighetsägare. Det har ingenting med allmännytta att göra.  Att testa nya boendeformer, ny byggteknik och nya lokalisering
borde vara Roslagsbostäders uppgift. Politikerna borde också låta bli att ta ut straffränta när Roslagsbostäder lånar pengar. Det är bara ännu ett sätt att låta hyresgästerna bidra
till kommunens intäkter. Den vinst bolaget gör borde i stället används till underhåll och
nyproduktion. Det är det som allmännyttan är till för. Behåll alltså Roslagsbostäder men
se tlll att få in människor med kommersiell erfarenhet i styrelsen snarast.

Det vore också smart att slå ihop kommunens tre fastighetsavdelningar till en enda. (detta är ett förslag jag fått från oppositionsrådet Kjell Jansson). Roslagsbostäder skulle kunna administrera allt som har med kommunala fastigheter att göra. Då skulle vi kunna lägga ned Campus Roslagen och få en effektivare fastighetsförvaltning samlade på en punkt.

Campus Roslagen har ändå inneburit ett totalt misslyckande för Norrtälje kommun. När kommunen övertog området LV3 från försvaret skötte man detta så illa att stora värden gick förlorade på grund av konflikt mellan försvaret och dåvarande NIAB som skulle
administrera området. En plan med den s k ”Norrtäljemodellen” togs fram och det betonades från den dåvarande politiska ledningen att området skulle användas för att locka nya företag till Norrtälje- På inga villkor skulle området få konkurrera men Norrtäljes privata hyresvärdar. Utbildning integrerat med företagande beskrevs i Norrtäljemodellen.

Men NIABs ledning och politiker ville någonting annat. Detaljhandselsskolan var det enda som genomfördes enligt Norrtäljemodellen och även i denna reducerades antalet aktörer vilket det senare visade sig när den avvecklades.  Att man inte skulle konkurrera med de
etablerade, privata fastighetsägarna övergav man succesivt när t ex Note flyttade dit från Görla liksom posten och många andra företag. Campus Roslagen fyller egentligen inte längre någon funktion och de politiker man nu valt in i styrelsen har knappast den erfarenhet som krävs för ett sådant uppdrag.

Norrtelje Energi bör man snarast avveckla. Det finns ingen anledning till att kommunen skall ha ett bolag som köper och säljer el utan att ha någon egen produktion.

Att lägga ned moderbolaget Norrtälje kommunhus AB torde vara det allra mest självklara.
Bolaget fyller inge annan roll än skatteplanering  och det borde inte kommunen ägna sig åt. När dotterbolagen nu försvinner men undantag av Roslagsbostäder finns ingen anledning att behålla moderbolaget.

Med anda ord vore det bra om våra kommunala politiker ägnade sig åt det som ‘är kommunens  huvuduppgifter och fortsättningsvis undvek att ”leka företag”. Att lära sig det kommersiella tänkande som krävs för att leda kommunen i alla stora projekt man nu dragit igång torde räcka att lära sig fram till valet 2018.

- Annonser -
DELA