Dags att stoppa de ekonomiska flyktingarna

0
371

BLOGG

Socialdemokraterna har genom sina nya förslag till en stramare migrationspolitik hamnat på kollisionskurs med MIljöpartiet och Vänsterpartiet. Plötsligt verkar Moderaterna och Socialdemokraterna ha närmat sig varandra och företräder nu en migrationsåtstramning som de verkar ha hämtat från Sverigedemokraterna.

Ulf Kristensson vet nog inte hur rätt han har när han säger att migrationsfrågan måste lösas eftersom den förlamar Sverige. Sverigedemokraternas framgångar har skapats blanjd annat genom en från etablissemanget avvikande uppfattning i flyktingfrågan och nu måste
såväl Socialdemokrater som Moderater följa denna linje för att inte förlora fler väljare.

Svenska folket har nämligen för länge sedan insett det som våra politiker inte har tillräcklig kontakt med verkligheten för at förstå. Över 60 miljoner männmiskor befinner sig just nu på flykt runt om i världen och det krävs knappast någon Einstein för att förstå att även om Sverige har förmånga att temporärt ta emot många flyktingar så innebär detta inte att vi löst några problem.

De asylregler som Sverige har att följa innebär att vi skall erbjuda asyl till de människor som flyr undan våld och krig. Ingenting sägs om ekonomiska flyktingar d v s de miljoner människor som vill flytta därför att de lever under existensminimum och riskerar att svälta
eller de ungdomar som ser möjligheter till en utbildning i andra länder. Självklart  skall vi följa de internationella asylreglerna.

Men det är också självklart att vi inte kan migrera andra länders befolkning tlll Sverige. Vi har ca 10 miljoner invånare. Att vi framgångsrikt skall kunna integrera 150 000 – 200 000 nya invandrare på några år i vårt land är naturligtvis en utopi. Att ta emot flyktingar och egentligen bara kunna erbjuda utanförskap är självklart ingen acceptabel lösning. Att bo i baracker och sakna arbete ger ingen bra framtid.

Så debatten borde egentligen inte handla om hur många flyktingar vi skall ta mot utan om hur många vi har möjlighet att integrera d v s utbilda, skaffa bostad och arbete åt. Detta måste ske utan att svenska medborgare blir arbetslösa, inte får bostad eller får sina pensioner urholkade.

Vi måste nog inse att vi svenskar har en av väldens högsta levnadsstandarder och att vi har råd att dela med oss. Men sannolikt bör vi öka vårt bistånd till de länder där man har det svårt och se till att biståndet skapar långsiktiga försöjrningsmöjligheter. Annars kommer både vi och andra länder i Europa att få se en folkvandring som får dagens flyktingströmmar att se ut som rännilar.

/Leif SparrmanHörde på partiledardebatten går på TV och tvingas åter konstatera hur fattig politiken blivit. Dominerande var migrationspolitiken där splittringenverkar var total även inom de två blocken. Centerpartiet stödjer regeringens förslag om de 9000 unga som föreslås få stanna i Sverige trots att resten av alliansen är emot detta.