Kommer du att rösta på den nya majoriteten vid valet i september i Norrtälje kommun?

0
196
Bino Drummond(M)

Efter gårdagens möte i kommunalfullmäktige röstade Moderaterna för den styrande minoritetens förslag om att avgiftsbelägga parkeringarna i Norrtälje innerstad. Detta är i och för sig inte så konstigt även om alla de övriga partierna som tillhör de så kallade ”oppositionen” röstade emot förslaget (Liberalerna, Sverigedemokraterna, ROOP
och Vänsterpartiet). Man kanske då kan tycka att Moderaterna som i nuläget innehar båda
posterna som oppositionsråd borde ha röstat som oppositionen men detta är ju å andra
sidan inte första gången Moderaterna gör gemensam sak med Socialdemokraterna.

Visserligen gör oppositionsrådet Bino Drummond ett försök att på Facebook förklara varför man stöttade Socialdemokraterna men det visar egentligen bara att hans egen
analys av konsekvenserna av beslutet saknas samt att han fått felaktig information
vad gäller de möjligheter som erbjuds företagare i Norrtälje stad. Att tro att man genom att införa avgifter skrämmer bort de anställda i Norrtälje stads butiker från befintliga
parkeringsplatser är säkert helt rätt. Men att sedan tro att de anställda skall vara beredda
eller kunna betala 1900 kr i månaden för en parkeringsplats i kommunens garage visar att
man inte alls satt sig in i de anställdas situation. Många av de butiksanställda jobbar på
timtid och inte på heltid och deras löner ligger ofta bara på 1/5 av de 90 000 i månaden som Bino Drummond tjänar som oppositionsråd. Snarare kommer det att finnas ännu mindre affärer i Norrtälje innerstad när man nu får ännu svårare att rekrytera personal.
Man kan kanske också tycka att Moderaterna  borde försvara företagandet men icke.
Bino Drummond skriver också at de anställda i företagen i Norrtälje innerstad kommer att
erbjudas plats i Norrtälje garage på Grönlandsgatan gatan. Att detta inte stämmer vet ju
vi som försökt hyra en plats men fått besked att man måste vara medlem i Norrtälje
Handelsstad för at få hyra en plats av Gata och parkkontorets chef.

Det är nog dags för väljarna i Norrtälje kommun att inse att en röst på Socialdemokraterna är detsamma som att rösta  på Moderaterna i det kommande kommunalvalet. Man har utan tvekan kommit överens i de två partierna om att man skall
ha ett djupgående samarbete och kanske får vi till och med se Socialdemokrater och Moderater regera tillsammans inte bara i Sverige utan också i Norrtälje kommun.
Den nya vänster – höger majoriteten?

Något annat sätt att tolka frånvaron av opposition finns egentligen inte. Den sittande
minoriteten har gjort massor av misstag som en aktiv opposition borde ha utnyttjat.
Turbulensen i kommunens organisation där 34 (35) chefer slutat sen 1 januari 2017,
de höga sjukskrivningarna i kommunens organisation, arbetsmiljöproblemen, de dåliga
affärerna och den höga upplåningen.

Det senaste är cirkusen kring den nya Bålbroskolan som ju tydligt visar den brist på kompetens som präglar minoritetsstyret. Flera av de mindre oppositionspartierna har
tagit upp dessa misstag inte minst av ROOP, Sverigedemokrater och Liberaler men
detta har inte vid något tillfälle fått något stöd av Moderaterna.

Så för den som vill se en förändring av den förda politiken i Norrtälje kommun är
nog en röst på Moderater eller Socialdemokrater bortkastad. Samförståndspolitiken
kommer då att fortsätta i minst fyra år till.