- Annonser -

Människor kan få olika eftermälen av en livsgärning. Ibland är det eftermälen fyllda av uppskattning. Men ibland är det tvärtom människor som blir kända för att de gjort saker som inte uppskattats. Historien är fylld av sådana människor som alla har det gemensamt att de haft svårt att lyssna och förstå och därför inte kunnat ta till sig det ogillande som deras handlingar väckt hos många människor.

I Norrtälje kommun har vi under de senaste tio åren diskuterat vad som skall göras åt våra kommunala skolors kvalitet. Låga meritvärden, låg ranking både hos SKL och Lärarförbundet, droger i skolorna, stökiga klassrum, svårt att rekrytera lärare och barn som med långa resor söker sig till andra kommuners skolor.

Men de personer som skall vara ansvariga för att lösa dessa problem har i stället förvärrat dem genom nya besparingar och nedläggning av skolor. Ekonomi har varit nyckelordet trots att det är våra barn det gäller.

Att våra oppositionspartier som faktiskt fått flest röster i valet låter detta fortgå förvånar mig och är faktiskt ganska hänsynslöst mot de personer som inte har förstått problemet. Ett misstroendevotum verkar helt klart vara på sin plats.

- Annonser -