Med facit i hand blir det lättare att rösta…

0
211
Ingrid Landin(MP), Ulrika Falk(S), Olle Jansson (S) och Anders Olander(C)

BLOGG

Nu är det inte så långt kvar till det  som av många kallats ett ”ödesval”. Vi skall välja politiker som får förtroendet att representera oss under fyra år och styra stat, landsting och kommun. Själv röstar jag inte i Norrtälje kommun då jag flyttat till en grannkommun för att min dotter skulle få gå i en skola med högre kvalitet.

När vi summerar de fyra år sedan 2014 som det så kallade Samverkansstyret styrt i minoritet(Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet) så kan det sammanfattas enligt följande:

Skolan
Samverkansstyret har med stöd av Moderaterna lagt ned tio mindre skolor. Det har skett utan dialog med berörda föräldrar och under kraftig debatt som kulminerade i den folkomröstning där inte mindre än 82% ville att skolorna skulle vara kvar. Det program för
skolutveckling som skulle genomföras har blivit ett totalt fiasko och man har nu tagit in ett
nytt konsultbolag för att utreda varför inga konkreta resultat har uppnåtts. När man la ned fem av de små skolorna talade man om en besparing på totalt 285 000 kr. Med facit i hand
kan vi nu se att kostnaderna i stället ökade med närmare 10 miljoner! (hyra baracker, uppställningskostnader, ökade skolresor osv. Nu begär Samverkansstyret att skolan skall spara 30 miljoner per år i tre år? Detta är samma politiker som skulle satsa på skolan?
Centerpartiet vill nu behålla Rånäs skola som man tidigare deltagit i beslutet om att lägga ned och Moderaterna vill öppna Rådmansö som man hyrt baracker och ställt på Grindskolans gård för att kunna stänga! Kränkningar och mobbning förekommer flitigt i Norrtäljes kommunala skolor, pengarna till skolmat är slut (trots att alla inte får äta sig
mätta) och studieresultaten och kommunens placering på Lärarförbundets ranking är snart
tillbaka i botten.

Utveckling av kommunen
Den demografiska utvecklingen i kommunen förskräcker eftersom medelåldern stiger för varje år och de unga barnfamiljerna och ungdomarna inte har någon chans att köpa de
dyra bostadsrätter som produceras. Samverkansstyret pratade högljutt om att de skulle bygga massor av hyresrätter men de flesta som byggts initierades av den tidigare borgerliga majoriteten.

Hamnprojektet
I stället har man fortsatt hamnprojektet och varit beredd till stora investeringar som egentligen bara gynnar de fastighetsägare som byggt, bygger eller skall bygga i hamnen.
Rena tokerier som klippor gjutna i cement, en sju meter hög staty och en öppningsbar bro med underlig design slukar många miljoner. när nu konjunkturen vänder och folk slutar köpa lägenheter kan detta bli det största misslyckandet i kommunens historia och kosta skattebetalarna miljarder.

Äldreomsorgen
Kommunens enhet för hantering av äldrefrågor har misslyckats med sitt uppdrag. Förvaltningen har genomfört besparingar som inneburit att flera privata vårdgivare gått i konkurs och fler väntas följa efter. Detta drabbar naturligtvis de äldre som blir allt fler i kommunen och detta är helt oacceptabelt.

Sjukvården
Här har man tack vara en mycket driftig ledning lyckats bra. Tiohundra AB åtnjuter stor
respekt bland kommunens invånare även om man kanske ännu har en bit kvar när det<
gäller primärvårdens utveckling.

Näringslivet
Näringslivsklimatet har under de senaste fyra åren med Samverkansstyret försämrats radikalt. Detta kanske inte är så konstigt då ingen av kommunalråden har någon egen erfarenhet som företagare. Att klimatet blivit så försämrat kanske också beror på att ett
fåtal större företagare tillåtits dominera. Norrtälje stad har förlorat över 500 arbetsplatser
under de senaste åren och fem företagsledningar i stora företag har lämnat kommunen.

Landsbygden
Vid valet 2014 lovade alla partier att man skulle satsa på landsbygden. Men sedan kom Socialdemokraterna till makten och så lade man till att börja med ned skolorna. Sedan har
man i olika omgångar lovat saker för såväl Rimbo som Hallstavik som man inte uppfyllt. Ta den nya skolan som skulle byggas i Rimbo. Storstilad design och medborgardialog och alla
verkade glada. Då kom beskedet att pengarna inte räckte och att skolan skulle bli mindre och se ut som sockerlåda. Hur går det med badhuset i Hallstavik? Vad hände med de så
kallade landsbygdsutredningen? Konkret?

Kommunens organisation
Under Samverkansstyrets tid vid makten har kommunens organisation sett ut som hela
havet stormar. 37 chefer har sedan 1 januari 2017 sagt upp, sagt upp sig eller omplacerats. Sjukskrivningstalen i kommunens organisation är mycket höga och ofta är
orsaken den stökiga arbetsmiljön och bristen på ledarskap. Ingen av de politiska ledarna
har heller utbildning eller erfarenhet av att leda större organisationer.

Medborgardialog
Saknas helt.

Lånesituationen
Kommunen har under de senaste fyra åren ökat upplåningen från ca 500 miljoner till
5,3 miljarder utslaget på alla invånare i kommunen betyder det nu en skuld per medborgare på ca 80 000 kr.

Detta är naturligtvis ingen heltäckande bild av Samverkansstyrets insatser och det var
heller inte in avsikt. Snarare att peka på några av de upplevelser vi som medborgare har haft under de senaste fyra åren när det nu drar ihop sig till val.

/Leif Sparrman