- Annonser -

Kommunens skolor har under 20 år levt i en hierarkisk organisation där kreativitet och skaparkraft getts en underordnad roll. I skolan finns en uppsjö av komptens både hos rektorer, lärare, elever och föräldrar som om den släpps lös kan göra Norrtälje till landets bästa skolkommun.

Men då måste vi tänka om radikalt. Skolan formas i mötet mekllan lärare och elev och det är i detta möte kvaliten skapas. Om rektorer och lärare ges rätt roller och rätt uppdrag har de alla möjligheter att utveckla kommunens skolverksamhet.

Vi föräldrar måste givetvis ta vårt ansvar och bidra till att disciplinen i skolan kan uppnås och att våra barn har rätt respekt för de som har till uppgift att förbereda våra barn för framtiden.

I nådens år 2011 skrev jag tillsammans med tre andra personer konceptet ”Framtidens skola” där vi beskrev det förändringsprojekt som enligt vår uppfattning måste genomföras för att att man skulle komma till rätta med skolans problem. Vi gav konceptet till kommunens politiska ledning och till Skolförvaltningens ledning.

Nu valde politikerna en annan väg och resultatet ser vi redan. Var sjätte lärare är sjukskriven, personal säger upp sig och slutar, elever med behov av stöd får inte det,
kedjevästar, stressbollar, stökiga klassrum och större klasser. Att säga att man med de besparingar som man nu gjort har effektiviserat skolan torde vara ett av de bästa skämten på länge.

Men kanske finns det politiker, skolpersonal och enagerade föräldrar som vill argumentera för ett alternativt koncept. Framtidens skola erbjuder en sådan lösning. Väl definierad och klar att sjösättas med omedelbar verkan. Konceptet är precis lika gångbart 2018 som när det skrevs 2011. Vill du veta mer om konceptet ”Framtidens skola”. gå inpå hemsida businesscreatorgroup.se. Tillsammans kan vi skapa framtidens skola för barnen i Norrtälje kommun.

 

- Annonser -