Nolltolerans är det enda acceptabla…

0
208
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

BLOGG

Under de sista åren har vi i princip varje dag kunnat läsa om dödskjutningar, sprängningar och annat grovt våld i våra storstadsområden som Stockholm, Mamlö och Göteborg. Det finns idag särskilda så kallade riskområden som klassats av polisen som osäkra. Nu har detta våld även börjat sprida sig till andra mindre städer som t ex Västerås och Örebro.

Nyligen inträffade ett bråk vid Norrtälje stads busstation med knivhugg mot två personer som följd. Samtidigt nås vi av rapporter om drogringar i en av våra skolor medan knarkhundar genomsökt en annan sedan förekomst av droger rapporterats. Inbrotten blir allt vanligare och kommer ofta stötvis i vågor. Fönster i butiker och restauranger krossas
som meningslös skadegörelse.

Begreppet ”Trygga Norrtälje” existerar nog egentligen bara som en vision. Mot bakgrund av de gängbildningar vid såväl busstationen, ICA Kryddan och ”Norrtäljes vardagsrum i hamnen” som efter sommarens skapats där syssolösa ungdomar samlas så kan vi nog räkna med fler incidenter.

Att drogförsäljningen numera sköts av flera gäng som etablerat sig i Norrtälje är ett känt faktum. Denna försäljning sker inte bara i Norrtälje stad utan på flera ställen i kommunen även om busstationen i Norrtälje stad är något av en central för handeln.

Fram tills nu har Norrtälje kommun i princip varit förskonade från allvarligare gängkrig men om inte kraftfulla åtgärder vidtas så är det mycket troligt att våldet kommer att sprida sig även hit. Kommer konkurrerande gäng in på marknaden så kan detta skapa helt nya problem.

Nattvandrare och andra föräldrar kan naturligtvis ta ansvar för att arbeta förebyggande och det är för mig ett självklart att vi alla måste göra detta. Men tyvärr räcker nog inte detta.

Gängen som redan finns på plas i Norrtälje kommun är knappast villiga till samtal utan här krävs mer professionella insaster av människor som är tränade och erfarna när det gäller att hantera denna typ av gäng.

Samhället måste naturligtvis säga ifrån och ta ställning mot denna nya typ av brottslighet om vi inte i framtiden vill leva i ett samhälle där vi och våra barn skall riskera att hamna  skottlinjen när gängen gör upp. Situationen vid Norrtälje busstation måste lösas omgående innan ytterligare incidenter inträffar.