- Annonser -

Arbetsmiljöverket har nu riktat skarp kritik mot Norrtälje kommun för förhållanden viod Roslagens kulturskola som drivs av kommunen. Arbetsmiljön som en Abetsmiljöverkets skrivelse innehåller uppsägningar, kränkningar och ohälsa kritiseras och kommunen har fått ett hot om vite på 100 000 kronor om man inte inom tre månader har åtgärdat bristerna. Kommunen har tidigare kritiserats för att man skurit ned verksamheten vid
Kulturskolan. Vi återkommer med mer information så snart vi erhållit den skriftliga
dokumentationen som enligt de uppgifter vi fått från Arbetsmiljöverket är omfattande.
Vi söker skolchefen Eva Wetterstrand för kommentarer kring anmälan.

- Annonser -