Nu är det nog dags att byta ut ledningen i kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje…

0
118

BLOGG

I mer än ett år har Norrtelje Nyheter varnat för att Kommunalförbundet genom sina besparingar tvingar de privata utförarna av hemtjänst att gå i konkurs. Om detta är ett utslag av Socialdemokratísk politik eller okunniga tjänstemän som försöker uppfylla orimliga sparkrav är det svårt att ta ställning till. Men att fötretag kommer att gå i konkurs om man halverar den timersättning man betalar borde man ha förstått när man såg Tiohundras minusresultat på motsvarande verksamhet.

Flera företag har redan tvingats i konkurs vilket naturligtvis drabbar de äldre som valt dessa utförare i vårdvalet. Det har också resulterat i att många anställda förlorat sina arbeten.

Anledningen är att Kommunalförbundets tjänstemän under 2017 inte längre betalar för restid och avbokade besök. I en kommun med Norrtäljes geografi blir naturligtvis detta en katastrof för vårdföretagen. Att köra bil utan ersättning till Blidö eller till Herräng för att utföra en insats som betalas med 15 minuters ersättning går naturligtvis aldrig att få ihop. De privata utförarna måste enligt avtalet med kommunalförbundet ta alla kunder som valt dem i de distrikt man valt. Man kan således inte neka att utföra tjänster hos de som väljer företaget. Att man inte får betalt för en planerad insats som avbokas betyder att man har kostnaden kvar men inte får någon intäkt.

Egentligen är detta ett politiskt dilemma eftersrom det skapas av vårdvalet som drivits av den borgerliga majoriteten som anser att man skall ha rätten även som äldre att välja vårdgivare. I storstäderna med korta resvägar och bra kommunikationer är detta inget stort problem men i Norrtälje kan det innebära att fyra hemtjänstbilar åker samtidigt till samma område på Blidö för att utföra tjänster.

Men det är naturligtvis ingen lösning på det ekonomiska problemet att överföra detta till vårdföretagen. Här borde man i stället ha tillämpat en modell för vårdvalet där man anpassat sig tillde rådande geografiska förhållanden som gäller för Norrtälje kommun. Detta kunde man t ex ha gjort genom at begränsa vårdvalet till de tyngre insatserna som tar längre tid och således innebär tätare personlig kontakt medan utförarna kunde haft alternativa insaster på de korta uppdragen t ex med olika veckor.

Norrtälje kommuns värdegrund ”Medborgaren först” verkar som vanligt inte efterlevas och helt klart är att någon måste ta ansvar för detta. Vem får vi väl ganska snart veta…

Bild: Hanna Stymne Bratt(S) ledamot från Norrtälje i Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje.