Nu hänger det bara på Moderaterna…

0
219

BLOGG

Ett nytt förslag om att avgiftsbelägga parkeringen i Norrtälje innerstad har av förklarliga skäl väckt debatt. För den som bor i Norrtälje stad är det ju trevligt att promenera eller
cykla i innerstaden. Men för de företag som finns i innerstaden blir parkeringsavgiften ett
problem eller kanske snarare för de som är anställda i dessa företag. Problem kommer
också att skapas för de som kommer från kommunens  ytterområden för att uträtta ärenden och färdas med egen bil.

De anställda i företagen i innerstaden har hittills kunnat lösa problemet genom att vrida
sin parkeringsskiva varanannan timme (om de hittar någon plats). Norrtälje stad är redan
nu fientligt mot biltrafik efter det man man byggt bostäder på många parkeringsplatser. När man bygger nytt räknar man idag med 0,5 – 0,6 bilar per hushåll. Om de som skall köpa dessa lägenheter nöjer sig med en halv bil vet jag inte men man har redan fått problem i många områden.

Den styrande minoriteten (Socialdemokrater, Centerpartister och Miljöpartister) som lägger
förslaget är alltså i minoritet och om en enad opposition röstar emot så faller förslaget. Redan nu har Liberalerna, ROOP, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet offentligt klargjort att man kommer att rösta emot förslaget. Men var står Moderaterna i denna fråga. Vi har inte sett några offentliga uttalanden men det finns ju ingen regel som säger
att man behäöver tala om hur man tänker rösta.

Men lite kommer skolfrågan tillbaka när det gäller Moderaterna. Man röstade ju för att
stänga de små skolorna och sedan röstade man till mångas förvåning för en folkomröstning i frågan. När sedan 82% av de röstande var för att behålla småskolorna passerade detta resultat utan någon reaktion från oppositionen (läs Moderaterna). Man drev inte ens fram ett beslut om att frågan borde behandlas av kommunfullmäktige?

Moderaterna har ju som bekant två oppositionsråd numera. De övriga oppositionspartierna
har inga oppositoionsråd alls. Det vore mot denna bakgrund inte så konstigt om många förväntade sig att Moderaterna skulle leda oppositionen i vår kommun men i stället får
man ibland intrycket att dom samarbetar med den styrande minoriteten?

Men kanske är det bara den samförståndspolitik som dåvarande kommunalrådet Kjell
Jansson (M) så starkt argumenterade för när kommunen hade en borgerlig majoritet.
Kanske har man redan gjort upp i de flesta strategiska frågor i de slutna rummen där
bara ett fåtal har tillträde. I så fall kommer det ju knappast att göra någon skillnad
vilket av de största partierna man röstar på. Det spekuleras i media om att vi kanske
får en samlingsregering med Moderater och Socialdemokrater i Sverige. Kanske har vi redan ett sådant samarbete i Norrtälje kommun.

I så fall vore det kanske det slutgiltiga nedertlaget för vårt demokratiska system om vi
egentligen bara skulle ha ett totalt dominerande parti. Allt fler lämnar de politiska
partierna som snart inte har några medlemmar kvar. Kanske är samförståndspolitiken
en av de fränsta orsakerna till detta. Sverige behöver nog en Makron…Norrtälje kommun
behöver en opposition…

/Leif Sparrman