- Annonser -

BLOGG

Så här ser Norrtälje kommuns siffror ut för första kvartalet 2018 enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) rapporter.

Totalt antal invånare är 61 057. Folkökningen första kvartalet 2018 var 249 personer. Antalet som föddes i kommunen var 146 individer och antalet avlidna var 198. Norrtälje kommun har alltså fortfarande ett födelseunderskott dvs fler avlider än föds i vår kommun. Totalt flyttade 882 personer till kommunen under perioden.

Men eftersom många också flyttade ut en eftersom 608 personer flyttade ut blev nettot för perioden totalt 290 personer enligt SCB. På årsbasis skulle detta motsvara + 1000 nya invånare vilket i princip skulle motsvara tidigare år.

Födelseunderskottet kan sannolikt komma att öka de närmaste åren då Norrtälje kommuns befolkning blir allt äldre.

Mot denna bakgrund känns det angeläget att de prognoser som talar om att kommunen 2027 dvs om 8 – 9 är skall ha vuxit till 86000 invånare hanteras med respekt, Rent matematiskt skulle kommunens invånare växa med 8000 – 9000 under dessa år under förutsättning att inflyttningen skulle hålla samma takt som de senaste åren. Detta skulle då betyda att vi skulle vara ca 70000 invånare 2027. Skulle vi bli 86 000 måste inflyttningen tredubblas.

Det är också mycket tveksamt om Norrtälje kommuns infrastruktur skulle klara en så snabb befolkningsökning. Här krävs ju inte bara ett massivt bostadsbyggande utan också en väsentlig utbyggnad av all samhällsservice, nyskapande av arbetstillfällen (om inte antalet pendlare skall tredubblas) och förbättrade kommunikationer.

Det skulle vara oerhört intressant att få ta del av en kalkyl som ger en prognos för hur kommunens ekonomi skulle komma att utvecklas om man växer till 86000 invånare på nio år? Skatteintäkterna ökar naturligtvis lavinartat men vad händer med kommunens kostnader för utbyggnaden av infrastrukturen? Måste skola och äldreomsorg sparra 100 – tals miljoner igen?

/Leif Sparrman

- Annonser -