- Annonser -

BLOGG

”Om Norrtälje Nyckel

Norrtälje Nyckel utdelas till medborgare som med hänsyn till sin verksamhet eller sina insatser i övrigt ansetts förtjänta av en utmärkelse från kommunens sida. Hedersbelöningen kan delas ut både till medborgare i kommunen och till andra förtjänta personer. Hedersbelöningen kan delas ut både till personer som gjort särskilt förtjänstfulla insatser för kommunen och dess utveckling, inom t ex näringsliv, samhällsbyggande, kultur, gärningar i hembygd eller föreningsliv.”

I morgon kommer man att dela ut Norrtälje nyckel i rådhuset klockan 14.30. Det är ganska svårt att gissa vem som kommer att få 2018 års nyckel. Det finns naturligtvis många personer som t ex inom kultur och idrott satt Norrtälje på kartan. När Rospiggarnas Micke Teurnberg fick nyckeln kändes detta som det helt naturliga valet.

Men om det fanns en alternativ nyckel och jag fick sitta med i juryn som delade ut den (kommer naturligtvis aldrig att hända) så skulle jag bara ha en kandidat till nyckeln nämligen Denise Duinker Toresson. Mitt val skulle vara ett resultat av den beundran man
måste känna för denna kvinna och mamma som tillsammans med några få kamrater samlade in över 7000 namn för att få till stånd en folkomröstning om de små skolorna
Att sedan 82 % d v s över 7500 människor röstade för att rädda skolorna blev visserligen
betydelselöst eftersom den styrande minoriteten inte ens bemödade sig med att låta frågan gå till omröstning i kommunfullmäktige förringar på intet sätt prestationen att engagera och motivera över 7000 medborgare i Norrtälje kommun.

Detta är det mig veterligt ingen annan medborgare i kommunen som lyckats med och själva prestationen måste väcka beundran oavsett vad man anser om de små skolorna.
Att det också var en kvinna som hann med att göra detta mellan alla sina andra roller
höjer enbart värdet på prestationen.

Mig veterligt har t ex ingen politiker eller politiskt parti lyckats samla sådana massor i
någon fråga. Det är tråkigt för samhället behöver engagerade medborgare för att man
skall utvecklas och värna om demokratin. Kanske behöver vi förnya motiveringen till
Norrtälje nyckel? Vi får väl hålla tummarna och vänta till imorgon när de ansvariga kungör sitt beslut.

- Annonser -