- Annonser -

Centerpolitikern Gunnar Kjelldahl har under en tid använt kommentatorsfältet i Norrtelje Nyheter för att driva en politisk kampanj för sitt Centerparti och för den i kommunen styrande minoriteten. (S+C+MP). Även om det är mycket intressant att läsa alla de kommentarer som idag lämnas på tidningens artiklar och självklart får ni alla även uttrycka era partipolitiska åsikter så kan det ibland vara viktigt att klargöra källfakta.

Den diskussion som pågått angående vem eller vilka som väljer våra politiker förtjänar definitivt ett klarläggande. Vid de allmänna valen röstar vi på partier som före valet satt samman en lista med kandidater till riksdag, landsting och kommunfullmäktige. Partiet ”skyddar” sin lista genom att anmäla kandidaterna vilket hindrar dig från att rösta på någon annan genom att kryssa. Om du kryssar för någon kandidat som partiet anmält räknas din röst som personval men många måste kryssa samma kandidat för att denne skall bli vald eftersom alla de som röstar på hela kandidatlistran ger en röst till varje namn som partiet anmält.

Hur sätts då listan ihop och vilka får kandidera så högt upp att de får chansen att bli valda. Om man skall bli vald för att parti krävs lika många eller fler mandat som man har placering på listan. Tro nu inte att det bara är att gå ion i partiet och sedan kan man räkna med en plats på listan. Visserligen är det lättare idag att blir politiker när partierna ständigt tappar medlemmar men partiets ledning vill naturligtvis ha sina sympatisörer högt på listan. Hierarkin är mycket tydlig inte minst i de större partierna där partipolitiken idag är mer att likna vid ett karriärsteg än ideellt arbete.

Några praktiska exempel på detta är t ex den maktkamp som pågick för några år sedan i Centerpartiet. Det gällde landsbygden och skolorna och slutade med att ordföranden och flera av styrelsemedlemmaerna avgick och lämnade partiet. Centerpartiets dåvarande ledamot i barn – och skolnämnden avgick i protest mot att Centerpartiet trots att man deltagait i fempartiöverenskommelsen om skolorna senare beslutade att medverka i stängningen av landsbygdsskolorna. Dåvarande kommunalrådet Berit Jansson agerade med stöd av de egna fullmäktigeledamöterna för att vinna den maktkampen i partiet. Att sedan Centerpartiet valde en pensionär som nytt kommunalråd efter detta visar med all önskvärd tydlighet vilka det är som bestämmer i partiet. Hur det är med tillväxten är däremot mer tveksamt.

Inom Socialdemokraterna hade vi får några år sedan en liknande maktstrid där några yngre medlemmar försökta ta över makten i arbetarkommunen. De styrande gick dock segrande även ur denna strid och man valde då åter ett av sina kommunalråd till ordförande. Den ledande trojkan verkar har ett starkt grepp om partiet. Här finns starka personer som agerar i det tysta utan att själva ha några positioner.

i Moderaterna har det styrande oppositionsrådet bestät sig för att kandidera till riksdagen och lämnat plats för sin kronprins som nu blivit ett av två moderata oppositionsråd. En i grunden välordnad process som knappast rubbar maktbalansen i partiet. Listan för valet 2018 som partiet fastställt har vi presenterat tidigare.

Miljöpartiet i kommunen har ju sedan tre år tillbaka ett kommunalråd som ingår i den styrande minoriteten. Man har valt en mycket ung person till ordförande men eftersom  denna ej sitter med i fullmäktige har nog knappast någon omfördelning av makten skett i partiet. De gamla pålitliga namnen sitter kvar även om partiets ställning försvagats,

Liberalerna verkar presentera en del nyheter inför valet 2018. Vi väl får se deras lista ganska snart men här finns flera starka kandidater. Liberalerna är ett mindre parti där det med största sannolikhet går bra att vara radikal.

Vänsterpartiet tror ju på kollektivet och är också ett relativt litet parti med få mandat. Partiledningen verkar fast förankrad och övertyygad i sin uppgift. Inga skandaler har skakat partiet under de senaste åren.

Sverigedemokraterna verkar ha mer problem med frispråkighet än med att vinna väljare även om siffrorna i de senaste prognoserna verkar vikande. Debatten både i och kring partiet är stundtals hetsig. I Norrtälje har nya medlemmar anslutit sig och också givits positioner i partiet.

Kristdemokraterna är i Norrtälje ett enmansparti med endast ett mandat i fullmäktige. Det har talats om att nya, yngre medlemmar skulle träda till men så har inte blivit fallet.

Roslagen oberoende parti gör sin första mandatperiod sedan de fick 2 mandat vid valet 2014. ROOP är ett litet parti som redan haft sina interna maktstrider och avhopp. För den som är intresserad av ett parti utan traditioner kan ROOP vara ett alternativ.

Ovanstående skall ses som en replik på påståendet att vi själva väljer våra politiker. Den maktstruktur som råder i de etablerade större partierna är fast cementerad och partipolitiken styrs av karriärer inte av ideell övertygelse. I själva verket har vi väldigt små möjligheter att påverka valet av ledande politiker.

Ålderstrukturen hos partiernas ledamöter i fullmäktige torde vara ett bevis på att lång och trogen tjänst belönas i lesta partier. Detta påverkar sannolikt ocksås förmåga att förnya sig vilket måste betecknas som allvarligt eftersom man förlorat så många medlemmar.

- Annonser -
DELA