Stora skolor skapar stora problem…

0
316
De minsta skolorna har svårare att få kompetenta lärare och att arbetsplatsen blir isolerad, vilket kan leda till sämre kunskaper. I de minsta skolorna blir också den sociala miljön blir begränsad. Det kan bli svårare att få vänner, speciellt om man avviker på något sätt. Trivs man inte lär man sig sämre, skriver Margith Hedin Livstedt.
(Källa Norrtälje Tidning 19 december 2016)

Tyvärr är ovanstående påstående en sanning med modifikation. Visst kan det ibland vara svårt att förstå att den kreativitet som utmärker de lärare som arbetar på de mindre skolorna mer än väl kompenserar för det kollegiala utbyte som man får på en större skola. För visst är väl lärare precis som vi andra olika individer. En del trivs i större organisationer och en del vill arbeta på egen hand som man får vid de mindre enheterna.

Men det förvånar mig att det i artikeln påstås att det finns större risk för mobbning och utanförskap i en mindre skola än vid de större enheterna. I de stora skolorna finns ett mycket starkare grupptryck och mobbning är ganska vanligt förekommande men oftast dolt eftersom synligheten är så mycket lägre än vid mindre enheter.

I de små skolorna tar man hand om varandra medan man i de större skolorna har formaliserat detta med en mängd specialiserade funktioner. Mer industrialiserad produktion är inte alltid att föredra när det handlar om människor.

I de större skolorna förekommer också stundtals droger vilket de små skolorna oftast är förskonade från. Att flera av vår större skolor under en längre tid haft svårt att rekrytera lärare medan de utannonserade tjänsterna vid de skolor som föreslås stängas haft flera väl kvalificerade sökanden är också värt att notera.

Men nu har väl alla förstått att det egentliga syftet med centraliseringen är de besparingar som kommunen förväntas göra.

Besparingar som kommer att drabba våra barns utbildning och framtid!

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här