Svensk journalistik är inne på en farlig väg…

0
140

BLOGG

Under de senaste åren har svensk media infört det som man kallar ”plus-tjänster”. Detta innebär i vissa fall att bara de som prenumererar och betalar årsavgift kan läsa fördjupande artiklar och speciella inslag. Detta tillämpas idag av tidningar som Expressen
och Aftonbladet som ett sätt att finansiera den tid som åtgår för att skapa dessa fördjupade artiklar.

Den finansiering som de stora tidningarna behöver skapas i övrigt dels genom att man säljer reklam och dels genom försäljning av lösnummer dvs över disk.

Men media får också ett presstöd av staten vars syfte är att tillgängliggöra offentlig information som en samhällstjänst.

Det är därför mycket tveksamt om de lokala tidningar som nu infört ”plus-tjänster” på nästan alla artiklar bör ges statligt stöd? Public relations måste vara en samhällstjänst
om medborgarna skall betala via skattsedeln. Det är också viktigt att alla medborgare ges
möjlighet att ta del av samhällsinformation. Detta är en del av allmänbildningen.

När man trycker papperstidningar är detta förenat med relativt stora kostnader med de digitala medier som nu finns på marknaden har avsevärt lägre administrativa kostnader. Det skulle alltså kunna gå att dela in mediavärlden i dessa två grupper. Många vill läsa papperstidningar och då måste vi nog lära oss att betala för ”plus-tjänsterna” medan de som vill läsa på sin dator eller i mobiltelefonen borde kunna använda medier som helt reklamfinanseras eller/och har presstöd.

Norrtelje Nyheter har inte och kommer inte att införa ”plus-tjänster” utan söker stöd för
vår produktion från de som vill köpa reklam. Om Du vill läsa Norrtälje Nyheter kan du göra detta antingen i en dator, på en surfplatta eller i din mobiltelefon.

/Leif Sparrman