Algblommning längs Roslagskusten

0
204

Dagligen utför SMHI vattenprover i stora delar av Östersjön och under lördagen längs med Roslagskusten så uppmättes så kallade ytansamlingar av algblomningar som innehåller skadliga cyanobakterier.

Även om algblomningen för närvarande ligger en bit ut utanför kusten kan även dessa närma sig land och rapporter som Norrtelje Nyheter har fått visar att man på några ställen i kommunen även har sett algblomning vid badplatser.

Vi uppmanar därför alla att vara uppmärksamma på att läget snabbt kan förändras.

Det är just algblomning med cyanobakterier som kan vara ohälsosamma. För vuxna och äldre barn kan det visa sig i form av kräkningar, feber diarré men utgör ingen större fara. Dock är dessa bakterier direkt farliga för mindre barn/spädbarn.

Bakterierna är dock främst skadliga för djur och kan till och med leda till döden. Därför bör alla djurägare vara extra uppmärksamma på om man låter djur dricka eller bada i vatten där algblomning förekommer.

Ett bra sätt att hålla sig uppdaterad är att besöka SMHIs hemsida https://www.smhi.se/vadret/hav-och-kust/algsituationen där informationen löpande uppdateras.