Energi- och klimatrådgivare fokuserar på solel och hållbara transporter

Norrtälje kommun erbjuder privatpersoner, organisationer och företag fördjupad rådgivning för att minska sin energiförbrukning och klimatpåverkan och samtidigt sänka sina energikostnader. Rådgivningen sker i samarbete med energi- och klimatrådgivare från 27 kommuner i Stockholmsregionen och är en del av Energimyndighetens satsning på att öka kunskapen om solel och hållbara transporter och för att öka takten i att nå de nationella energi- och klimatpolitiska målen.

Norrtälje kommun erbjuder privatpersoner, organisationer och företag en fördjupad rådgivning inom solelinstallationer och hållbara transporter. Rådgivningen sker med fokus på solel och hållbara transporter och är en del av Energimyndighetens samordnade satsning med landets alla energi- och klimatrådgivare för att öka takten för att nå de nationella energi- och klimatpolitiska målen.
Informationskväll om solceller i Norrtälje
Kommunens energi- och klimatrådgivare kommer utöver rådgivningen också att göra ett flertal informationsinsatser, som att anordna seminarier, studiebesök och ställa ut på mässor.

Nästa informationskväll i Norrtälje kommun sker den 9 oktober 2018 på Campus Roslagen i Norrtälje, där föreläsare och branschutställare informerar om modern teknik och effektiva metoder för att spara på energi och miljö.
Huvudtalare är Lars Andrén, som sedan det tidiga 90-talet är en eldsjäl inom solenergiutveckling och klimatfrågor samt är bland annat deltagare i Vi i Villas expertpanel. I föreläsningen blandas viktig och seriös kunskap om solenergi och tankar om förnybar energi med en hel del eftertanke gällande vår energianvändning idag. Allt detta med en god portion humor och energi.
Under kvällen ges också möjlighet för bostadsrättsföreningar, fastighets- och villaägare att få information om, och förutsättningar för, egen produktion av solel. På plats finns även representanter från Naturskyddsföreningens lokala solgrupp samt en utställning med installatörer, där det finns möjlighet att få information och ställa frågor.
Evenemanget är kostnadsfritt och det bjuds på fika och fralla.

Tid: 9 oktober 2018 från 17:30
17:30 – 18:30 Utställning
18:30 – 18:40 Intro Energi- och klimatrådgivare
18:40 – 19:30 Föreläsning
19:30 – 20:00 Frågestund
Plats: Campus Roslagen, Evert Taubes gata 1, Norrtälje
Anmälan skickas till: anna-karin.hogeland@campusroslagen.se

En informationskväll om laddplatser för bilar kommer att hållas den 8 november och mer information om det kommer att meddelas senare.

Hållbara transporter

Transportsektorn står för hälften av alla koldioxidutsläpp i Sverige. För att nå energi- och klimatpolitiska målen behöver både den totala andelen transporter minska, och andelen fossilfria drivmedel öka.
– Idag är transportsektorn starkt beroende av fossila bränslen och det krävs att många förändringar sker under kort tid. Utveckling av laddinfrastruktur och hållbara resvanor är viktiga steg i rätt riktning, säger Elin Törnwall, projektledare på Energikontoret i Mälardalen.
Fram till hösten kommer energi- och klimatrådgivarna att förutom att ge konkreta råd om bland annat laddstolpar även arbeta för att uppmuntra till ändrade resvanor.

Solceller

Intresset för solceller har ökat kraftigt under de senaste åren och det finns ett stort behov av opartisk information ute i samhället. Rådgivarna kommer därför att hjälpa villaägare, bostadsrättföreningar och företag med fördjupad rådgivning hur de bäst går till väga för att installera egna solelsanläggningar.
– Inom solel arbetar rådgivarna för att öka medvetenheten om solceller i samhället. Priserna på solceller har minskat kraftigt, och idag är en solcellsanläggning en lönsam investering för många aktörer, även i Sverige, säger Alvar Palm, projektledare på Hållbar utveckling väst.

Kontakta energi- och klimatrådgivningen

Den som är intresserad av att få hjälp av sin kommunala energi- och klimatrådgivningen kan antingen ringa sin kommuns växel eller söka upp kontaktuppgifterna på Energimyndighetens webbplats.

Mer om de nationella projekten

Satsningen inom solel och hållbara transporter utförs på uppdrag av Energimyndigheten och pågår fram till hösten 2019. Det här är tredje året som energi- och klimatrådgivarna samarbetar på nationell nivå via projekt med olika inriktningar.
Vid frågor och för energi- och klimatrådgivning kontakta:
Klas Granström, Energi- och klimatrådgivare
0176-71536
klas.granstrom@norrtalje.se