- Annonser -

BLOGG

I flera artiklar har vi beskrivit det dåliga samarbetsklimatet mellan beställare och utförare inom hemtjänsten i Norrtälje kommun. Visserligen säger tjänstemännen på Kommunalförbundet att man har en ”bra dialog” med de privata utförarna men för att detta skall vara trovärdigt måste det väl bekräftas av båda parter och de privatra utförare Norrtälje Nyheter talat med ger en helt annan bild.

Bakgrunden är de kontrollsystem  som beställarorganisation angänt för att ”stryka tid” för tjänster somk de privata utförarna har genomfört men ej kunnat registrer. beställaren hatr också beslutat att bara betala för ”aktiv tid” det vill säga den tid som utförarens personal är på plats hos den gamla och inte för restid.

Då kommunalförbundet tillämpar vårdvalsprincipen (politiskt beslut) det vill säga att de som beviljas hemtjänst skall har rätt att välja utförare och Norrtälje geografiskt sett är en stor kommun kan restiden ofta vara hälften av arbetsdagen vilket innebär en timpenning som gör att de privata utförarna gör stora förluster.

Nu tycker kanske vän av ordning att det vore bättre att slopa vårdvalet helt och nöja sig med att ha Tiohundra som uförare (ägs avNorrtälje kommun och Landstinget i Stockholm). Då skulle ju en leverantör kunna täcka in hela kommunen och detta skulle naturligtvis minska restiden. Men samtidigt skulle man då ta ifrån de som beviljas hemtjänst rätten att välja och man skulle återgå till monopolsituationen som, manj tidigare ville komma ifrån.

Det finns dock smartare lösningar på problemet men ingen verkar just nu vara intresserad av att diskutera lösningar som ger högre effektivitet. Kanske kan man förändra principerna för vårdvalet så att de kortaste insatserna inte omfattas. Det känns ju ganska meningslöst att tre olika bilar skall åka till samma adress för aqtt kontrollera att någon tagit sin medicin eller bara ”titta till” någon. Man skulle alltså kunna behålla vårdvalet för alla tyngre insatser där behovet av kontunuerligtet och trygghet talar för att man skall få välja sin utförare. Sedan borde de privata utförarna kunna få fördela korta insatser så att bara en bil behöver åka om det är längre sträckor.

Det är för mig också självklart att äldreomsorgen i Norrtälje kommun precis som all annan verksamhet måste sluta att prioritera kontrollerna för att i stället prioritera dialogen om framtidens äldreomsorg. Antalet äldre växer i hela samhället men demografin i Norrtälje
ger tydliga besked om att kraftfulla åtgärder från politiker och tjänstemän är nödvändiga för at inte äldreomsorgen i kommunen skall kollapsa.

Robotar används redan i stor omfattning i vårt grannland Danmark för bland annat städning. Surfplattor hos utförarna skulle kunna rationalisera inköp som idag sker helt manuellt genom att beställer det den gamla önskar istället för att man går och handlar for varje individ. Kanske skulle man då kunna låta lokala handlare sköta matleveranser och betlöning via autogiro.

Om vi vill att våra äldre skall fortsätta att bo hemmma allt längre måste vi också se till att de får den service och övriga livskvalitet de behöver. Detta innefattar naturligtvis behovet av mänsklig kontakt, stöd vid promenader, sällskap vid måltider, kanske lagad mat och andra sociala funktioner som man saknar om man blir ensam.

Så uppdraget att effektivisera och modernisera äldreomsorgen är inte bara för att minska kostnaden eller för att klara den ökande volymen utan det är också frågan om att höja kvaliten i verksamheten. Så starta dialogen medan det fortfarande finns några privata utförare kvar.

Det är också tragiskt när politiker som sitter i Kommunalförbundet säger att man inte fått någon information om de privata utförarnas situation. Tidningsartiklar, personliga brev, personliga samtal till politiker måste ha förträngts? Ändå uttalar man sig i media och påstår att man ej fått någon information?

- Annonser -
DELA