Snart påbörjas insamlingen av matavfall i kommunen
- Annonser -

Under oktober så har kommunens insamling av matavfall påbörjats där man valt ut några få områden. Tanken är att hela kommunen ska infört systemet under 2019 men det ställs också större krav på avfallsanläggningarna i Häverödal och Salmunge som ska vara mellanlagringstation innan matavfallet åker till Uppsala för att omvandlas till biobränsle. Därför investeras nu 4,5 miljoner kronor fördelat på de två återvinningsstationerna.

Snart påbörjas insamlingen av matavfall i kommunen

Bakgrunden är regeringens mål att minst hälften av allt matavfall ska sorteras ut och behandlas senast 2018. Norrtälje kommun har nu påbörjat insamlingen och efter mellanlagring på de två återvinningstationerna skickas avfallet till en biogasanläggning i Uppsala där avfallet rötas och därefter blir biogas eller biogödsel.

Biogödslet kan ersätta konstgödsel och biogasen kan ersätta fossila drivmedel som bensin och diesel. Allt med syfte att minska växthuseffekten.

Dock är det fortfarande upp till varje hushåll att sortera eller inte. Ett hushåll som inte vill sortera kommer att få en högre rörlig avgift för sin sophämtning men bor du i en småhusfastighet kan du själv välja att kompostera.

Mer information om återvinningen finner du på kommunens hemsida.

- Annonser -