Konsultbolag utreder skolutvecklingsprogrammet

Skolutvecklingsprogrammet för 2016-2020 presenterades samtidigt som skolstrukturplanen där det föreslogs att man skulle stänga ett antal landsbygdsskolor vilket i sin tur ledde till en folkomröstning.

Skolutvecklingsprogrammet är det dokument som nu ligger som grund för kommunens utveckling av skolan och Norrtelje Nyheter har tidigare kunnat avslöja hur kommunen har använt konsultföretag för att arbeta fram både skolutvecklingsprogrammet och skolstrukturplanen.

Men nu har också kommunen genom upphandlingsenheten på uppdrag av Barn och Utbildningskontoret anlitat nya konsulter för att som det står i avtalet: ”delar av organisationen ska utredas och förändringar genomföras”.

Kommunen direktupphandlar därmed konsulter för att utreda och genomföra det som andra konsulter har arbetat fram och där man också tidigare anlitade konsulter för att kommunicera ut vad de första konsulterna hade kommit fram till.

För detta har kommunen anlitat företaget Agido Management Consulting vars slogan på deras hemsida lyder: ”Genom vårt arbete vill vi skapa bättre välfärd till en lägre kostnad”.

Detta gör företaget för 1200 kronor i timmen och uppdraget ska vara avslutat den sista juni 2018, dvs för en dryg vecka sedan. Avtalet började gälla i början av mars men det framgår inte hur många timmar kommunen har upphandlat.