Analys: Lånen ökar kraftigt i Norrtälje, nu är du skyldig 45.356 kr

Vad lånen används till är något oklart, men förmodas användas till stor del av den nya stadsdelen Hamnen

0
418
Lånefesten fortsätter i kommunen

Norrtälje kommun lånar som aldrig förr och ligger långt över riksgenomsnittet och grannkommunerna Vallentuna och Österåker. Från 24.030 kr per medborgare 2013 har skulderna nu vuxit till 45.356 kr per medborgare. Det är en ökning med 21.326 kr för varje medborgare. Riket och grannkommuner verkar ha en försiktigare strategi i jämförelse med Norrtälje, även de kommunerna växer sin befolkning.

Total lånevolym för Norrtälje kommun, källa Kommuninvest

Från 1.366 mkr till 2.758 mkr har lånen vuxit till sig hos Kommuninvest under perioden 2013 – 2017. Detta inkluderar inte samtliga lån men ger en indikation om att lånen ökar kraftigt för kommunen. Vad lånen används till är något oklart, men förmodas använda till stor del av den nya stadsdelen Hamnen.

Trots signaler om lågkonjuktur och en mycket svag utveckling på fastighetsmarknaden, speciellt för nyproduktion av bostäder, så oroas ingen kring utvecklingen. Att låna ut pengar brukar generellt sett vara förknippat med risk och är något banker arbetar med dagligen.

Bankerna har dragit åt svångremmen till att finansiera bostadsköpare och är mer restriktiv i sin utlåning. På börsen rasar aktiekurserna för många bostadsutvecklare, vilket är en mycket tydlig indikator på framtidstron. Många projekt pausas i landet då det är förknippat med mycket risk.

När bostadsmarknaden faller så blir det ett mer utmanande läge för bostadsutvecklare och förväntade intäkter uteblir. Om Norrtälje kommun förväntar sig framtida exploateringsintäkter från dessa så finns det en risk att dessa uteblir. Kommunen står då med lånen och utebliven intäkt, vilket ytterst drabbar medborgarna när lånen ska betalas. Historieboken är full av exempel på fastighetskrascher vilket leder till en bank- och finanskris som brukar sluta med att skattebetalarna får skjuta till räddningspaket.

Samtidigt fortsätter expansionen i Norrtälje när den nya stadsdelen byggs ut och ingen verkar uppfatta att det kan förekomma en viss risk i detta. Om det inte finns några köpare till bostadsrätterna och bostadsutvecklarna har gått i konkurs så blir det svårt för kommunen att få tillbaka sina lån. Riskerna ser ut att ha ökat avsevärt.