Leverans av Lithionit (litium) väntas idag och ytterligare kommer i nästa vecka

0
337

 

Lithionit innehåller den aktiva substansen litium och verkar förebyggande mot både maniska (onormal upprymdhet) och depressiva (uttalad nedstämdhet) faser hos patienter med bipolär sjukdom.

Att ett läkemedel är restnoterat innebär att det är slut för leverans hos tillverkare eller distributör. Det kan fortfarande finnas att köpa på apotek. Lagerstatus för läkemedel på apotek finns att läsa på fass.se.

Litium är ett läkemedel som behandlar en allvarlig sjukdom och som kräver lång in- och utsättning. Därför bedömer Läkemedelsverket att situationen är allvarlig. Myndigheten arbetar på olika sätt, bland annat med beslut om dispenser (för att tillåta försäljning av läkemedel med utländsk märkning och bipacksedel) och licenser (på patient- eller kliniknivå), för att patienter inte ska stå utan läkemedel.

Patienter som riskerar att stå utan läkemedel uppmanas att ta kontakt med sin vårdgivare.