- Annonser -

BLOGG

Vi har tidigare skrivit om problemen med att kommunicera med kommunen och nu är det dags igen. Idéen med ett Kontaktcenter som skall ha de initiala kontakterna med medborgarna fungerar bara om två grundförutsättningar är uppfyllda. Dels måste Kontaktcenter alltid vara fullt bemannat så att man inte får allt förlånga väntetider innan man får framföra sitt ärende men det är också så att de som skall svara för second line support d v s övriga tjänstemän och politker måste leva efter parollen ”Medborgaren först”. Det gör man naturligtvis inte om man inte efter tre meddealnden har ringt upp den som söker kontakt eller om man ännu värre inte tillåter Kontaktcenter att koppla samtal.

Kontaktcenter skall efter vad vi förstår fungera som ”first line support” d v s kunna ge svar på enklare frågor, berätta var man kan hitta information o s v. Detta avlastar säker övriga tjänstemän en hel del. Men om nästa supportlinje inte fungerar så att medborgare som t ex söker en ansvarig chef också får tala med någon i en sådan befattning. Om man är rädd för att lyfta telefonluren och tala med medborgare är man sannolikt på fel plats i kommunens organisation.

Norrtelje Nyheter har vid ett flertal tillfällen lyft denna fråga med kommundirektör Ulla- Marie Hellenberg och varje gång fått försäkringar ”detta snart skall vara åtgärdat”.

- Annonser -