- Annonser -

BLOGG

Vi läser om det varje dag i media och numer ser vi det studtals till och med på TV. Det dödliga våldet har krupit allt närmare oss i vardagen. Dödsskjutningarna ökar för varje dag och det blir allt vanligare med vapen som pistoler, handgranater och automatvapen.

Gäng av ungdomar har tagit över i vissa stadsdelar i storstäder som Stockholm, Malmö och Göteborg och idag klassas över 60 områden i Sverige som högrisk för våld.  Våra politiker bjuder över varandra i hur många nya poliser som skall tillföras ordningsmakten. Väl vetande att detta absolut inte är lösningen på problemet. Statsministerns som utlovar 10 000 nya poliser till 2025 vet säker att utbildningsväsendet varken har kapacitet för så många rekryter och inte heller kan byggas ut för att ta mot så många. Utbildningen av nya
poliser sker till stor del i aktiv tjänst med erfarna polismän som mentorer. Just nu slutar 700-800 poliser sin tjänster varje år. Det betyder att polisen kommer att ha minskat med 6000 – 6500 poliser till 2025 och att om vi då skall öka med 10 000 kommer alltså ca
16 000 att vara rekryter!

Nej det politikerna borde göra är naturligtvis i första hand att se över polisens organisation, deras löner och arbetsmiljö. Om vi skall kunna öka polismaktens resurser behöver vi behålla de poliser som kan vägleda rekryterna.

Det har länge pratats om polisens nya organisation och alla de problem denna skapat. Det har också länge talats om polisernas löneläge som relaterat framförallt polisernas i aktiv tjänst knappast kan anses stå i relation till riskerna med det ökande våldet. Att arbeta med de beväpnade gängen och den grova brottsligheten är väsenskilt från det lugna liv som landsfiskalen hade för länge sedan.

Samhället måste reagera på ungdomsgängens allt grövre våld och det enda som hjälper är naturligtvis fler erfarna och väl tränade poliser. Lagstiftningen måste också ses över så att kriminella gängbildningar effektivare kan motverkas. De som ägnar sig åt denna typ av våld måste få ett klart besked att detta inte accepteras i det svenska samhället.

Nu måste våra politiker sluta prata och börja agera innan det är för sent. När våldet tagit över på gatorna blir det svårt att stoppa. Se därför till att vår svenska polis är väl rustad för att hantera dem som vill leva utanför samhällets regler.

Leif Sparrman
Norrtelje Nyheter

- Annonser -
DELA