Stor orörlighet på bostadsmarknaden sätter stopp för både unga och gamla

0
258

Varannan lägenhetsägare i Sverige vill gärna flytta till radhus eller villa, samtidigt uppger en av tre äldre över 60 att de skulle vilja lämna huset för en lägenhet. Dagens flytthinder skapar en orörlig marknad med ett dåligt nyttjande av det existerande bostadsbeståndet, det visar en ny undersökning från Mäklarhuset med fler än 10 000 bostadsägare över hela landet.

En undersökning bland lägenhets- och villaboende i Sverige visar att många vill lämna sina nuvarande bostäder, men möjligheterna att flytta är för många små. 37 procent av totala antalet som bor i lägenhet att de har låga eller mycket låga möjligheter att flytta till ett radhus eller villa.

– Idag står villamarknaden alldeles för stilla. För att lyckas med bostadsbristen behöver vi effektivisera nyttjandegraden av nuvarande bostadsbestånd och öka incitamenten till att flytta, både till och från villa säger Erik Wikander, vd Mäklarhuset.

Rörligheten är betydligt större på lägenhetsmarknaden än husmarknaden. Trots att villa- och radhusbeståndet är större än antalet bostadsrätter görs det betydligt fler lägenhetsaffärer. Mellan april 2018 till april 2019 bytte cirka 50 000 villor ägare, vilket motsvarar hälften av antalet lägenhetsköp.

Mäklarhusets undersökning visar att kostnaderna för att flytta utgör ett av de allra största hindren. Över hälften av de lägenhetsboende mellan 31–40 år anser att kostnaderna utgör ett stort eller mycket stort hinder för dem att flytta från sin nuvarande bostad till en ny. Av villa- och radhusägarna är det i snitt 38 procent som uppger att kostnaderna är ett stort eller mycket stort hinder för dem att byta bostad och 36 procent av de äldre över 60 år.

– Kostnaderna i samband med en flytt skapar väldigt starka inlåsningseffekter. En viktig del handlar om flyttskatterna som gör det ekonomiskt ogynnsamt att byta till ett mindre, ofta mer lättskött boende för de äldre husägarna. När flyttkedjorna sätts ur spel minskar utbudet och priserna ökar, vilket i sin tur gör det till ett flerårsprojekt att få ihop till en tillräcklig insats. Sammantaget leder detta till en väldigt problematisk bostadssituation där bostadsbeståndet utnyttjas inte som det borde, säger Erik Wikander.

För att en villaägare ska flytta krävs också ett lägenhetsutbud som matchar villaflyttarnas behov. Bland svenska villa- och radhusägare är det så mycket som 30 procent som upplever att utbudet på bostadsmarknaden matchar deras behov dåligt eller mycket dåligt. Lägenheterna får enligt gruppen inte vara för små, utan helst mellan två tredjedelar till hälften av nuvarande bostadsyta. Nio av tio uppger också att tillgång till uteplats, balkong eller terrass är en avgörande faktor för en lägenhet.

Om undersökningen

Mäklarhusets undersökning genomfördes via Mäklarhusets digitala nyhetsbrev mellan 17–20 juni 2019. Total sett svarade 10 350 personer uppdelat på 4681 lägenhetsboende och 5669 villa-och radhusboende. Boende i samtliga Sveriges 21 län finns representerade i undersökningen