Stort antal valaffischer nedrivna i Norrtälje

Att det är valår går knappast någon förbi och partiernas affischer ses nu runt om i kommunen.

Norrtälje stad är inget undantag och broar, lyktstolpar och egentligen det mesta där man kan sätta en affisch belamras nu med partiernas vallöften och politiska kommentarer.

Dock tycks det inte som att affischerandet tilltalar alla. I en Faceboook-grupp diskuterades nyligen huruvida affischerna fyller en funktion eller inte och det var en ganska samständig kör som ansåg att affischerna både förfular staden och att tillvägagångssättet är förlegat.

Dessutom har nu ett stort antal affischer i Norrtälje stad rivits ned och ett flertal förtroendevalda som Norrtelje Nyheter har talat med bekräftar att alla partier har råkat ut för tilltagen.

Norrtelje Nyheter gick en promenad genom stan och vi kunde se flera vandaliserade affischer varav några låg och flöt i ån.