Svenskt godkännande för ALKs björktablett mot allergisk rinit

0
382

Läkemedelsverket har godkänt allergivaccinationstabletten ITULAZAX® för behandling av allergisk rinit hos björkpollenallergiker. Ungefär var fjärde svensk lider av pollenallergi och uppskattningsvis 10 procent av dem med allergisk rinit (allergisk snuva och nästäppa) har besvär som kvarstår trots behandling med symtomlindrande läkemedel. Itulazax behandlar orsaken till allergisjukdomen och lindrar inte bara symtomen. 

Björkpollenallergi är den vanligaste typen av allergi. Är man allergisk mot björk kan man också vara allergisk mot al, hassel, bok och ek.

Itulazax är godkänt för behandling av vuxna patienter med måttlig till svår allergisk rinit med eller utan konjunktivit orsakad av pollenallergener från björk, men även från al, bok, hassel, avenbok och ek – träd som alla tillhör den björkhomologa gruppen. Godkännandet avser behandling av patienter med en historik av allergibesvär trots användning av symtomlindrande läkemedel och som testar positivt mot björkhomologa trädsorter vid allergitest (hudpricktest och/eller specifikt IgE blodprov). Itulazax ges som tablett, en gång om dagen, och vaccinationsbehandlingen pågår i tre år som den redan tillgängliga behandlingen i injektionsform, som dock ges som injektioner under huden vid upprepade tillfällen.

– För Sveriges pollenallergiker har årets pollensäsong varit en av de tuffaste på många år där framförallt pollen från björken varit extra besvärlig. Det är därför positivt att vi nu kan erbjuda björkpollenallergiker som inte fått tillräcklig lindring trots symtomlindrande läkemedel, en ny vaccinationsbehandling som enkelt kan tas i hemmet, säger Peter Arvidsson, Medicinskt ansvarig vid ALK i Norden. Att myndigheterna dessutom uppmärksammat att behandlingsfördelarna med Itualzax spänner över hela trädpollensäsongen av al, hassel och björk och inte enbart björkpollensäsongen, är glädjande.

I de kliniska studieresultaten som låg till grund för godkännandet, ingick bland annat resultaten från en klinisk fas III-studie med Itulazax som slutfördes 2017. Jämfört med placebo minskade Itulazax det totala sammanlagda värdet (summan av skattningsvärdet för allergisymtom och användning av symtomlindrande medicinering under björkpollensäsongen) med 40 procent. Effekten visade sig vara likvärdig under hela al-, hassel- och björkpollensäsongen.