- Annonser -
Igår beslutade Riksdagen att genomföra detta och partierna, M, S, V, MP, C, L, KD röstade för förslaget. Enbart SD röstade emot förslaget.

För hushåll med hemmavarande barn över 18 år blir höjningen ännu högre.

En procent av din inkomst kommer från årsskiftet användas för att finansiera verksamheten hos Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion. Taket på skatten är 1.300 kr/person/år för de över 18 år. För ett hushåll med två vuxna personer blir det då en höjning på cirka 8% från dagens 2.400 kr/år till 2.600 kr/år. För hushåll med hemmavarande barn över 18 år blir höjningen ännu högre. Dödsbon kommer att beskattas för hela dödsåret, om det fram till dödstillfället fanns inkomster.

Oavsett om du har radio eller tv så kommer du framöver att få betala skatten. Det innebär att pejling och kontroll av om hushåll har en radio eller tv, kommer att vara ett minne blott. Idag sköts kontrollen med sina berömda ”pejlingar” och ”kontroller” av Radiotjänst i Kiruna AB. Du måste betala den nuvarande radio- och tv-avgiften som vanligt till den 31:a december 2018.

Oavsett om det finns tittare eller lyssnare så kommer verksamheten att få finansiering. 

Verksamheten som på engelska kallas Public Service ska med de nya skatterna vara oberoende, något som varit kritiserat. Oavsett om det finns tittare eller lyssnare så kommer verksamheten att få finansiering.

Förslag att sammanträden skulle annonseras i Norrtelje Nyheter och Radio Roslagen som är kostnadsfritt att läsa och lyssna på, fick inget  gehör hos de förtroendevalda i Norrtälje kommun.

Gällande lokala nyheter och redaktionell förmåga så ingår detta i uppdraget sedan tidigare, det finns många som anser att det inte sköts bra, du kan läsa Terese Bengards inlägg här. Lokalradion P4 har en roll i svenskt totalförsvar och krisberedskap, hur det fungerar i praktiken för medborgare i Norrtälje är oklart.

I Norrtälje kommun beslutades på kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 12:e november att enbart annonsera ut kommunfullmäktige i Norrtelje Tidning som upphåller presstöd och där läsare ofta får betala för att ta del av information.

Vänsterpartiets Catarina Wahlgren föreslog att sammanträden skulle annonseras i Norrtelje Nyheter och Radio Roslagen som är kostnadsfritt att läsa och lyssna på, det fick dock inget gehör hos de förtroendevalda.

 

 

- Annonser -