0
217

Vi har fått ta del av Sverigedemokraternas yrkande i skolfrågan.

Sverigedemokraternas yttrande och yrkande avseende ”Ny skolstruktur 2016-2917”

Övergripande

Stora delar av dokumentet innehåller god information och visar att ett gediget arbeta har lagts ned. Detta uppskattar vi. Tiden har inte medgivit att vi detaljgranskar dokumentet i alla delar, men den granskning vi hunnit med gör att vi inte kan ställa oss bakom dokumentet och dess slutsatser som det nu presenteras.

Våra invändningar hittills fokuserar på två områden:

Generellt förutsätts att det är bättre för elever att åka skolskjuts långa vägar och få sin undervisning i större skolenheter än att få gå i mindre lokala skolhus Forskningsreferenser som stöder detta antagande hittar vi inte.

Bilaga 4, som handlar om fjärrundervisning, innehåller påståenden, som vi finner svåra att stämma av mot dagens verklighet. Kommentar till bilaga 4 ”Fjärrundervisning”

Här påstås (citat) :

”Det finns alltså i dagsläget inte förutsättningar att ersätta behöriga lärare i klassrummet med lärare som undervisar på distans i alla ämnen. Frågan är också om det är lämpligt, åtminstone inte vad gäller elever i de lägre årskurserna.”

Vår uppfattning är att detta inte stämmer med dagens verklighet på grund av två orsaker:

1. Under punkten ”Fjärrundervisning” på Skolverkets hemsida framgår att det nu är helt godkänt för huvudmän att ansöka om att få delta i försöksverksamhet med fjärrundervisning i samtliga ämnen på samtliga nivåer.

2. Den som umgåtts med dagens förskolebarn vet att barn numera bekantar sig med och hanterar datorer och surfplattor långt före skolstart. Detta gör det synnerligen tveksamt att ifrågasätta lämpligheten för elever i lägre årskurserna. Måhända måste man i stället ifrågasätta lämpligheten att låta lärare, i de högre åldrarna, hantera fjärrundervisning.

Idéskiss till fjärrundervisning

Traditionellt handlar skolundervisning om att man kombinerar en grupp elever (skolklass) med en skolsal och en eller flera lärare. Vi finner att med fjärrundervisning behöver man införa begreppet”virtuell skolklass”. Detta innebär:

Eleverna i en skolklass tillåts fördelas på flera geografiskt åtskilda platser. På en av dessa platser finns en behörig lärare som har dubbelriktad förbindelse med samtliga elever via Skype, eller annat konferensprogram. Varje elev har en dator med webbkamera, mikrofon och hörlurar. Därmed kan elever från flera klasser uppehålla sig i samma rum utan att störa varandra Till varje elevgrupp, som alltså kan innehålla elever från flera virtuella klasser, finns en lärarassistent, som ansvarar för ordningen samt för att bistå eleverna med tekniska och andra problem.

Ett lämpligt område för försök med fjärrundervisning är Väddö med skolhusen i Grisslehaman,Elmsta och Björkö-Arholma, samt helst även Singö.

Resultatet förutses bli att varje behörig lärare i glesbygden får hantera större barngrupper. Detta är bra både för skolans ekonomi och för att mildra effekterna av aktuell lärarbrist. Dessutom innebär förslaget att skolbyggnader, även i avlägsna delar av kommunen, kan fortsätta att ingå i undervisningsverksamheten.

Yrkande

Vi yrkar:

att förslaget till ”ny skolstruktur” bordläggs i avvaktan på resultat från försök med fjärrundervisning

att nämnden uppdrar åt Skolförvaltningen att ansöka om och förbereda ett års försök med fjärrundervisning, som kan utgå från skissen ovan, förslagsvis på Väddö.

 att nämnden åter tar upp frågan när resultat från försöket föreligger.

Sune Rehnberg SD

Ingmar Ögren SD

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här