Ändrade villkor för dig som är över 75 år

0
271

PRESSMEDDELANDE

Förenklad handläggning för stödinsatser ändras

Norrtälje kommun – 2018-06-29 15:15 CEST

Från och med 1 juli 2018 kommer inte leverans av matlådor och promenadhjälp ingå i den förenklade handläggning för stödinsatser som kan sökas av personer som är över 75.

Den som bor i Norrtälje och är över 75 år kan vid kontakt med mottagningsenheten på Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) få så kallad ”förenklad handläggning” kring vissa serviceinsatser. Detta innebär att den som ansöker fyller i en blankett och kryssar i vilka insatser som önskas och efter ett samtal med handläggare kan bli beviljad.

De stödinsatser som fram till den 1 juli 2018 ingått i den förenklade handledningen har varit trygghetslarm, städning var 14:e dag, leverans av matlåda en gång i veckan, hjälp med tvätt var 14:e dag, inköp och promenader

Från och med den 1 juli kommer leverans av matlådor eller promenader inte ingå i den förenklade handläggningen. Inga tidigare och befintliga beslut kommer dock att ändras utan detta gäller enbart nya ansökningar utifrån förenklad handläggning.

– Vid en översyn har man sett att antalet matlådor minskar i snabb takt, det är billigare för invånaren att handla hem matlådor från närbutiken än att få dessa levererade av oss, berättar enhetschef på KSON Frida Herman och fortsätter:

– När det gäller hjälp vid promenader så är antalet som ansöker om detta en så pass liten del av de med förenklad handläggning. Ofta är detta på grund av att hjälp vid promenader inte anses behövas av den enskilde på grund av generellt god hälsa vid 75 år. Enligt vår statistik har äldre med promenadinsatser generellt fler insatser än vad den förenklade handläggningen ger, säger Frida Herman och avslutar:

– Det som är viktigt att förtydliga är att om den enskilde vill ansöka om matlådor eller promenader så kan denne självfallet göra det även efter 1 juli. Dock så kommer detta då att hanteras av en handläggare utifrån sedvanlig handläggning. Vi tar inte bort några insatser utan följer det vi utifrån statistiken ser är behovet.

Från och med den 1 juli kommer också städning i den förenklade handläggningen att ändras från var 14:e dag till var 3:e vecka – detta för att anpassas för hur det generellt sett ser ut i andra kommuner. Även här är det bara nya ansökningar som berörs.