Ärade politiker!

0
112
Stora brister har identifierats av revisorerna vid granskning av kommunens investeringar

Det är tragiskt att vi har fått en debatt inom vår kommun där nuvarande samverkansstyre ifrågasätts. Det är samtidigt synd att konstatera att nuvarande negativa politiska klimat beror på att ni styrande politiker bryter mot de spelregler som ni själva en gång har beslutat om.

Har vi kommit till en punkt där ni fått en kultur som inbegriper nonchalans gentemot de regler ni själva varit med och beslutat om. Anser ni att beslutade regelverk berör alla andra förutom just er?

Jag undrar om det är samma fenomen kring framtaget regelverk för hur ni styrande politiker skall agera som det framtagna beslutet till att lägga ner några av våra kommunala skolor. Beslut som på sikt utarmar glesbygden och gör det svårt för ett levande Roslagen.

Är det konsulter som producerar det regelverk som gäller för er förtroendevalda? Är det i likhet med skolbesluten att dessa antagits utan att ni förstått innebörden. Vad ska man annars tro när vi nu har den politiska misstro vi nu har som skulle kunnat undvikas om ni styrande minoritet följt befintligt regelverk.

Ni har uppenbarligen totalt struntat i vilka övergripande riktlinjer som gäller kring hur ni skall agera i utövandet av det mandat ni fått. Detta trots att de flesta riktlinjerna är beslutade och underskrivna av just er.

Låt mig ge några exempel!

Det finns en Kommunikationspolicy.

I yttrande angående denna policy lyfter bl.a.  Ulrika Falk (S)  följande. ”Vi saknar skrivningar om hur medborgare kommunicerar inåt i kommunapparaten; hur medborgare kan klaga, ställa frågor, komma med idéer – och hur detta sedan bemöts, handläggning, svar; vad kan jag förvänta mig som kommunicerande invånare?

Ulrika! Du har suttit i makten i flera år nu och om du redan 2012 visste om denna brist, varför är inte detta åtgärdat nu?

Olle Jansson (S) Kommunalråd och ordförande i Barn- och skolnämnden. Varför har du inte tagit del av denna policy, tänk så mycket som hade varit så mycket bättre om regelverket hade följts.

Ur policyn:

Underhandsinformation är bättre än ingen information alls. Den skall vara transparant och tillgänglig .. etc.  Lite senare kan man läsa ”Information där vi vill att medborgarna ska vara delaktiga ska ges i god tid före beslut och genomförande för att stimulera till dialog”.

Kring beslut av nedläggning av skolor och centralisering av särskola tyckte ni uppenbarligen inte att medborgarnas delaktighet var viktig eller?

Det sägs även att ”Norrtälje kommun ska vara ärlig, öppen och tydlig i sin kommunikation. Det ska vara lätt att få insyn i verksamheterna”.

Med tanke på allt vettigt och logiskt som står i Kommunikationspolicyn så är det märkligt att skolfrågan bedrivits i total avsaknad av dialog eller att initiativet med medborgardialog blivit ett totalt fiasko.

Jag utgår ändå från att ni styrande politiker har läst och förstått gällande policys.

Det finns en policy för representation och en för resor.

Jag tänker på de årliga utlandsresorna som kommunen har sett sig tvungen att göra under många många, många år.  Detta eftersom det endast är i Reykjavik som ni är kapabla till att få ett möte med de lokala företagen.

Det är synd och skam att ni måste resa över 200 mil för flera tusentals kronor per person när det måste finnas lämpliga lokaler betydligt närmare. Hur kan ni motivera dessa årliga ständigt återkommande resor utifrån det regelverk ni själva beslutat om. Gäller inte detta även er?

Har ni ingen självdistans till vad ni gör, hur kan ni ens motivera detta internt?

”Den externa representationen skall vara restriktiv, affärsmässigt motiverad, ha ett klart uttryckt ändamål och alltid tillämpas med omdöme”. Hur får ni in ett möte på Island med lokala näringsidkare i detta?

Det finns Regler för e-post

 Här förklaras syftet med varför detta regelverk finns så som exempelvis kunna hantera offentlighetsprincipen ” Efterfrågade dokument, även e-post, ska lämnas ut utan onödigt dröjsmål .. etc.”.

Det framgår även klart och tydligt hur respektive berörd skall hantera sin E-post för att ” på ett enkelt sätt ta del av myndighetens/ bolagens post. Det innebär att kommunen kan leva upp till offentlighetsprincipen som är inskriven i grundlagen”.

Det är då konstigt att när en medborgare i somras begärde ut några politikers mail tog det nästan två månader innan kommunen kunde leverera efterfrågat material endast från en av dessa. Detta samtidigt som berörd politiker ojade sig i sociala medier om att sommaren blev förstörd. Detta också i samband med att Norrtälje tidning i sin ledare kraftigt negativiserade denna möjlighet för en medborgare att utnyttja sin rätt enligt offentlighetsprincipen.

Tänk om berörda politiker hade följt de regler de själva beslutat beträffande hantering av E-post. Tänk så mycket smidigare allt hade varit då.

Tänk om ni styrande hade följt det regelverk som finns.

Vi kanske inte hade haft en folkomröstningskampanj som över 7000 anslutit sig till. Vi kanske inte hade haft medborgare som begärde ut politikers mail för att försöka utifrån dessa själva förstå bakgrunden till beslut. Vi kanske inte hade haft så många av kommunen avlönad konsulter som försökt täppa till de logiska hålen avseende kommunens beslut att stänga skolorna.

Vi kanske hade haft medborgare som kände tilltro och hopp för det kommunala styret.

Vi kanske hade kommunala aktiviteter som möjliggjorde en långsiktighet beträffande att hela kommunen skall leva.

Politiker!

 Ni har uppenbarligen inte gjort er hemläxa så klicka på bifogat länk och läs på.

http://www.norrtalje.se/info/om-norrtalje/forfattningssamling/policydokument-ochriktlinjer/

2017 kommer att bli ett spännande politiskt år i Norrtälje kommun. Och vem vet vad vi från Medborgarakuten kommer med för julklappar.

Med hopp om bättring!

Roger Lans
Medborgarakuten

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här