Djurskyddsinspektörer mördar en levande landsbygd

0
299

Debatt

Att människan under många århudranden har varit beroende av djur, framförallt tamboskap, för att överleva är en självklarhet. Vi har tagit hand om dem på de bästa sätt vi kan, och i gengäld har djuren gett oss arbeten, arbetskraft, mat, m.m. och allra minst lojalitet. Tyvärr har inte alla djur blivit behandlade så pass bra som de förtjänat, och blir fortfarande inte. Av den anledningen har yrket djurskyddsinspektör uppkommit. En djurskyddsinspektör kontrollerar alltså att Sveriges djurägare följer djurskyddslagstiftningen efter privata eller icke privata anmälningar. Syftet med yrket är gott men tyvärr gör djurskyddsinspektörer ibland (om inte ofta) gör mer skada än nytta.

Det är lika sorgligt varje gång man fått höra att en lantbrukare tagit sitt eget liv p.g.a. djurförbud på felaktiga grunder, eller en annan djurägare som blivit utsatt för depression av samma anledning. Att vi i Sverige har en av världens striktaste djurskyddslagar borde vi dock vara stolta över, men detta måste få ett slut!

Dessutom kan en ägares djur, som det ser ut idag, redan vara avlivat när denne person får rätt i domstol. Detta visar på en fruktansvärt orättvis och ohållbar situation, både för djurägare och djur. Att ett djurs välbefinnande ska stå i fokus är och borde såklart vara en självklarhet, men med detta sagt måste även rättssäkerheten för djurägaren stärkas. En djurskyddsinspektörs grunder till sina bedömningar måste bli mycket mer lika över hela Sverige. Djurhållning ska värderas lika oavsett var i Sverige man bor, vilka djur man har, samt i vilken grad, och under vilka förutsättningar man äger dem. En djurskyddsinspektör får aldrig bedöma personligt! Inspektörerna måste även i framtiden kunna komplettera sitt yrke mer genom att visa att de faktiskt vet vad de pratar om angående alla olika djur, och raser. Att t.ex. utlåta sitt missnöje genom att säga att en häst har spik i fötterna är inte OK för en person utbildad inom yrket.

Vi i Landsbygdspartiet oberoende kräver bl.a. att:

  • Oavsett bransch som ska inspekteras, ska alla inspektörer ha adekvat utbildning och praktisk erfarenhet av de djurslag som ska bedömas och inspekteras.
  • Den som får anmärkning ska alltid erhålla en varning och ges möjlighet till förändring innan böter eller avgifter tas ut.
  • Djurskyddslagstiftningen ska baseras på helhet i stället för detaljer. Sunt förnuft och helhetsintryck ska vara ledande.
  • Alla djurskyddskontroller ska i normala fall bokas av myndigheten i förväg.
  • En anmälare i ett djurskyddsärende ska inte kunna vara anonym gentemot myndigheten. Däremot ska anmälarens identitet kunna skyddas gentemot resten av samhället.
  • Beslut om omhändertagande och avlivning av djur ska fattas av legitimerad länsveterinär.
  • Djurhållaren ska ha rätt att överklaga och inhämta utlåtande från oberoende legitimerad veterinär.
  • Djurförbud ska utdömas av allmän domstol och tydliga regler för hävande av djurförbud ska införas.

Om ovanstående punkter skulle införas i lagen är jag säker på att samhället idag bland människor och djur skulle bli mycket säkrare och lyckligare.

Friska djur gör oss människor aldrig något förnär, utan en riktigt bra anledning, så varför ska vi skapa ett samhälle som drabbar dem något ont?

För Landsbygdspartiets Ungdomsförbund

Jennifer Breitner (ordförande), Ervalla