- Annonser -

DEBATT
Söndagen den 12 november hölls en rådgivande folkomröstning om glesbygdsskolor och ett kommunalt glesbygdsprogram i Norrtälje kommun. Folkomröstningen har kritiserats, på gränsen till hånats, av företrädare för samverkansstyret (S+MP+C) både före och efter valdagen. Visst kunde frågeställningen varit bättre. Med lite god vilja hade samverkansstyret kunnat förtydliga frågeställningen, vilket man dock valde att inte göra. Visst hade det varit bra om man hade väntat med att verkställa beslutet att lägga ner skolorna till efter folkomröstningen. Ansvaret för att det inte blev så vilar dock helt och hållet på samverkansstyret, som valde att rösta mot Liberalernas motion om att avvakta med att verkställa nedläggningsbeslutet till efter folkomröstningen.

Tycka vad man vill om folkomröstningen, men man kan inte låtsas som om den aldrig har ägt rum. Ändå är det just det som samverkansstyret nu gör. Ett rimligt minimikrav hade annars kunnat vara att ta upp resultatet i folkomröstningen som ett beslutsärende på kommunfullmäktige den 18 december. Ska resultatet i den rådgivande folkomröstningen följas eller inte? Svaret på frågan om vad som händer nu, efter folkomröstningen, är tyvärr ingenting. Inte ens ett beslut om att inte följa resultatet i folkomröstningen. Med den inställningen är det lätt att förstå vad samverkansstyret menade med att folkomröstningen var meningslös.

På kommunfullmäktige den 18 december behandlades alltså inte resultatet i folkomröstningen. Däremot beslutade kommunfullmäktige att införa e-förslag. Praktiskt innebär det att det ska vara möjligt för alla som vill att lämna förslag elektroniskt via kommunens hemsida. Om förslaget får minst 25 gilla-markeringar ska ärendet behandlas av kommunen.

Initiativet till folkomröstningen skrevs under av 7 000 medborgare och över 8 000 medborgare röstade sedan i själva folkomröstningen. När samverkansstyret inte ens vill behandla resultatet i en folkomröstning som samlat tusentals medborgare, vilken tilltro ska man då ha till att ett e-förslag med 25 gillamarkeringar kommer tillmätas någon större betydelse?

Robert Beronius
Liberalernas representant i barn- och skolnämnden

- Annonser -
DELA