Elever har rätt till arbetsro i skolan

0
180
Robert Beronius (L)

I en ledare i Norrtelje Nyheter förra veckan ställdes frågan ”Nog måste det väl finnas några kloka politiker i Norrtälje kommun? Liberalernas representant i Barn och skolnämnden Robert ´har givit nedanstående svar.

DEBATT

Elever har rätt till arbetsro i skolan

Förra veckan kunde vi läsa en oroande artikel i Norrtelje Nyheter om stök och oro på Roslagsskolan. Enligt artikeln var det många elever som ”spelar spel på Ipaden, sitter och håller på sina telefoner och är helt enkelt ofokuserade på sitt skolarbete”. Tyvärr är detta inte någon ovanlighet, varken här i Norrtälje eller i någon annan kommun. Många klassrum är förstås trygga och präglas av ett gott ordningsarbete, men det går inte att blunda för att många elevers skoltid fortfarande präglas av stök och otrygghet. Samtidigt sjunker resultaten i skolan. Det är inte en tillfällighet.

Samma dag som ovanstående artikel publicerades i Norrtelje Nyheter publicerade Skolverket resultatet för de elever som gick ut årskurs nio våren 2017. Det totala resultatet för Norrtäljes elever har sjunkit jämfört med förra året. Det är i detta sammanhang en klen tröst att resultaten även sjunker sett till hela riket. En förklaring till de sjunkande resultaten är bristen på studiero, som i sin tur även gör att alltför mycket av lärarnas tid upptas av att upprätthålla ordningen, hantera elever som kommer för sent eller som stör i klassrummet.

Mobiltelefoner och surfplattor har blivit en symbol för det stök och de problem som lärare och elever upplever idag. Debatten har kommit att handla om huruvida mobiler är ett störningsmoment eller ett komplement till undervisningen. Alla enheter med rätt program eller internetuppkoppling kan fylla ett syfte i undervisningen – om läraren har utformat lektionen så. Och alla enheter med internetuppkoppling kan användas på ett sätt som stör och distraherar – när de används utan att de fyller ett syfte i undervisningen.

För att åstadkomma trygghet krävs ett konkret stöd från den politiska ledningen ner till enskilda skolor och lärare. Kommunens skolpolitiker måste helt enkelt våga ta ställning och backa upp de skolor och lärare som jobbar aktivt för trygghet. Tydliga regler för användning av mobiltelefoner borde vara en självklarhet. Ändå saknas det. Kanske beror det på att samverkansstyret (S+MP+C) lagt över för mycket ansvar på eleverna. Enligt det skolutvecklingsprogram som partierna antagit och som endast Liberalerna protesterade mot är det eleverna ”som bäst vet vad som fungerar väl respektive mindre väl i undervisningen”. Pedagogernas ledarskap har i S+MP+C:s skolutvecklingsprogram reducerats till att bara se till att barn och elever blir delaktiga och lyssnade till.

I otrygga klassrum gäller den starkes rätt. I trygga klassrum däremot kan alla elever få möjlighet att lära sig. Därför måste det vara skolors rätt att upprätthålla ordning och reda – och skolpolitikers plikt att möjliggöra och backa upp detta. Allt annat är ett svek mot både elever och lärare.

Robert Beronius
Ledamot av Barn- och skolnämnden i Norrtälje kommu
(L)