En viktig seger för skolbarnen i Norrtälje kommun

0
227

PRESSMEDDELANDE

En seger för framförallt alla elever, men förstås även för alla oss vill höja skolresultaten i Norrtälje kommun. Trots motstånd från S, MP och C röstades vår motion igenom om att alla elever ska ges möjlighet att klara skolan.

Det innebär att det kommer tas fram ett program och metoder för alla höja skolresultaten för pojkar och andra svagpresterande elevgrupper (på individnivå finns det förstås många undantag).

I Norrtälje når 83% av flickorna i nian kunskapsmålen i alla ämnen. Motsvarande siffra för pojkar är drygt 71%. En skillnad på 12 procentenheter.

Vi vet också att det finns ett samband mellan föräldrarnas utbildningsbakgrund och studieresultat. Andelen elever som uppnår kunskapsmålen i alla ämnen i nian skiljer sig kraftigt åt mellan elever som har föräldrar med högre utbildning och elever som har föräldrar som inte är akademiker. När vi lämnde in motionen var klyftan 18 procentenheter, nu har den ökat till 19 procentenheter,

Det är tydligt att något måste göras och därför är vi glada att vår motion röstades igenom, trots motstånd från S, MP och C och trots att ordförande i barn- och skolnämnden, Olle Jansson (S) anser att utvecklingen går åt rätt håll. Det gör den inte när klyftorna ökar.

Robert Beronius

Kandidat till kommunstyrelsens ordförande