- Annonser -

DEBATT

Ett rikt föreningsliv är viktigt för en god folkhälsa. De frivilliga insatser som pensionärsföreningar, kulturföreningar och inte minst idrottsföreningarna i vår kommun bidrar med kan inte överskattas. Tycker man det blir det också självklart att vilja ge det ideella föreningslivet bra villkor för att bedriva sin verksamhet.

Hur ser det då ut i Norrtälje kommun? Inte så bra som man kanske skulle kunna önska. Samtidigt som marknadshyror införs ligger nivån på föreningsbidragen stilla. Mest påtagligt blir det för idrottföreningar som bedriver verksamhet för barn- och ungdomar och som hyr sina lokaler av kommunen. I Norrtälje tidning har vi även kunnat läsa om andra typer av föreningar som drabbats, till exempel Noa och Rimbobygdens Hem och Samhälle.

Vi Liberaler har ingenting emot att det införs marknadshyror. Det underlättar transparensen och rättvisan mellan olika föreningar om det inte finns dolda bidrag i form av subventionerade hyror. Föreningar som själva äger sina lokaler ska inte missgynnas av det.

Parallellt med införandet av marknadshyror behöver dock också bidragsreglerna till föreningslivet reformeras. Om man inte gör det, så innebär införandet av marknadshyror en dold besparing på föreningslivet.

För en förening som tidigare hyrt en lokal av kommunen för 10 000 kr och som får en ny marknadshyra på 100 000 kr innebär reglerna att föreningen kan få 25 000 kr i bidrag. Det innebär alltså att föreningens lokalkostnad, trots bidraget, ökar med 65 000 kr per år. Det är mycket pengar för en ideell förening. Det finns exempel på föreningar som fått sina hyror höjda med 3000 procent. När de subventionerande hyrorna ersätts med marknadshyror utan att reglerna för bidrag ändras innebär detta alltså ett beskt besked för de föreningar som hyr sina lokaler av kommunen eller som arrenderar mark av kommunen.

 

Vi Liberaler vill ge föreningslivet bra förutsättningar och stödja föreningsengagemanget. Särskilt viktigt är det att främja barns och ungas föreningsengagemang. Därför tycker vi det är dags att höja det verksamhetsbidrag som dessa föreningar kan få. Verksamhetsbidraget har legat still sedan 2010, och har alltså inte höjts på åtta år. Allra viktigast är dock att införandet av marknadshyror införs med både hjärta och hjärna. Att införa marknadshyror och lämna föreningar vind för våg och hoppas på det bästa är inte att vilja ge det ideella föreningslivet bra villkor för att bedriva sin verksamhet.

 

Robert Beronius (L), kandidat till ordförande i kommunstyrelsen
Liberalerna

- Annonser -