Intressant förslag mot bakgrund av skoldebatten…

0
282

Landsbygdspartiet oberoende vill ha differentierad kommunalskatt och landstingsskatt.

Bakgrund.

Trots att den kommunala servicen är allt sämre, ju längre från tätorterna man kommer så är kommunalskatten densamma. Det är rimligt att den som inte åtnjuter en tjänst eller som har svårare att göra detta, inte betalar lika mycket. En differentierad kommunalskatt skulle också och framförallt fungera som ett incitament för kommunens styrande att satsa i landsbygden, då en ökad servicegrad där skulle generera ökade skatteintäkter.

Teknik för utförande.

Vi vill att man vid deklarationen får fylla i ett enkelt flervalsdokument, där man anger avstånd till olika samhälleliga institutioner och kommunala inrättningar osv. (Alternativt kan detta fastställas av kommunen). Dessa svar poängsätts sedan, precis som i det formulär man idag lämnar in vid fastighetsdeklarationen. Poängresultatet avgör sedan vilken kommunalskatt man ska betala. De som bor i ren obygd får mycket liten kommunalskatt och de som bor i ren stadsmiljö får något högre kommunalskatt än idag.

Finansiering.

Eftersom det är så många fler som bor centralt med tillgång till den kommunala servicen så behöver deras skatt bara höjas marginellt för att finansiera sänkningarna på landsbygden. Den sänkning som uppstår för de som bor mer ocentralt blir ju succesivt större, ju längre från centralortens servicegrad man kommer. Man kan sedan välja en brytpunkt där ingen skatteförändring sker genom att lägga denna på en nivå där en acceptabel om än inte fullvärdig service finns.

Man kan alltså påverka utfallet på flera sätt. dels genom att välja brytpunkt, dels genom hur mycket man vrider på axeln. Vilka poänggränser man väljer för olika skattesatser påverkar ju också.

På samma sätt skulle en differentierad landstingsskatt kunna konstrueras.

För Landsbygdspartiet oberoende
Hans Boström, Hallen
hans.bostrom@landsbygdspartiet.org