Kan politiska sekreterare öka förtroendet för politiken

0
266

DEBATT

Det har spridits en bild om att alla partier vill införa politiska sekreterare. Det stämmer inte. Det finns ett protokoll från demokrati- och jämställdhetsutskottet där Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Moderaterna har ställt sig positiva till förslaget att införa politiska sekreterare. En del andra partier har uttalat sig positiva över förslaget på annat sätt. Liberalerna är inte ett av dessa partier.

Anledningen till att vi är tveksamma till att införa politiska sekreterare är det bland annat det främst gynnar de partier som är i minst behov av ytterligare resurser. Behöver t.ex. det största oppositionspartiet som redan har två oppositionsråd också en heltidsanställd sekreterare? När situationen beskrivs som omöjlig för våra heltidspolitiker, hur ser det då inte ut för alla fritidspolitiker?

Det känns inte heller rätt att införa detta när verksamheten går på knäna av besparingskrav. Enligt det förslag till beslut som vi hittills har fått tagit del av föreslås de politiska sekreterarna motsvara fem heltidstjänster med en månadslön på 32 700 kr, en lön som överstiger vad många i kommunen tjänar. Skulle detta förslag bli verklighet innebär det ökade kostnader för kommunen med ca 3,5 miljoner kronor per år, när man även räknar med arbetsgivaravgifter och andra kringkostnader.

Vi anser att införandet av politiska sekreterare är en onödig kostnad och att pengarna istället borde läggas på att underlätta arbetet för fritidspolitiker. Man kan i detta sammanhang också ifrågasätta om rollen som oppositionsråd verkligen medför ett ansvar som rättfärdigar ett arvode som uppgår till 90% av kommunstyrelsens ordförandens arvode. Vill man införa politiska sekreterare bör man nog först ta ett helhetsgrepp som omfattar även ersättningsbestämmelserna för förtroendevalda.

Fler anställda politikarbetare risker inte att förtroendet ökar för det politiska systemet, tvärtom. Det finns en poäng i uttrycket förtroendevald och att dessa till exempel skriver sina egna debattartiklar, som denna. Hur ska vi annars veta vad våra politiska företrädare egentligen tycker?

Robert Beronius, gruppledare för Liberalerna i Norrtälje kommun