Man kan inte jämföra äpplen och päron

0
270

DEBATT
Så har kommunen gjort det igen. Ägnat sig åt lite kreativ bokföring i statistiken. I ett pressmeddelande påstås bland annat att andelen elever som gick ut nian med gymnasiebehörighet i år kraftigt har ökat. Hur det är med årets siffror är svårt att kontrollera eftersom det är preliminära siffror som bara kommunen har tillgång till. Fjolårets siffror går dock att kontrollera mot Skolverkets offentliga statistik och då visar det sig att kommunens angivna siffror inte alls stämmer.

Enligt kommunens pressmeddelande gick 77,1 procent ut nian med gymnasiebehörighet förra året. Det stämmer inte alls, oavsett vilka siffror man väljer att jämföra med.

Enligt Skolverkets statistik gick 80,8 procent ut nian förra året med gymnasiebehörighet om man även räknar med nyinvandrade elever. Med nyinvandrade elever avses elever som bott i Sverige kortare tid än två år. Dessa brukar dock inte ingå i statistiken, med motiveringen att det säger ganska lite om kvaliteten i skolan; de har ju gått så kort tid i svensk skola. I alla tidigare pressmeddelanden från kommunen under denna mandatperiod har därför statistik lämnats exklusive nyinvandrade elever och gällt samtliga elever vid både de kommunala skolorna och friskolorna. Friskolorna har som regel bättre resultat och då är det ju bra att kunna baka in deras resultat också.

Nu kommer istället ett pressmeddelande, lagom till valet, som uttryckligen bara hänvisar till resultaten i de kommunala skolorna och av vilket det inte framgår om siffrorna avser nyinvandrade elever eller inte. Är det så att siffrorna gäller exklusive nyinvandrade elever innebär året siffror ett kraftigt ras. Från 91,1 procent till 77,1 procent. Knappast något att glädja sig över.

Robert Beronius (L), kandidat till kommunstyrelsens ordförande.