Hans Andersson är Liberala väljarnas favorit
- Annonser -

DEBATT

Personlig assistans var tänkt som en frihetsreform, en möjlighet att leva som andra också för dem som har omfattande funktionsnedsättningar, men det har steg för steg smulats sönder. Reglerna för vilka som har rätt till assistans tolkas allt hårdare, till exempel räknas inte längre matning med sond eller stöd för andning som sådana grundläggande behov som berättigar till personlig assistans.

De anhöriga har larmat och för några veckor sedan larmade till och med Försäkringskassan själv, att dess egna regeltolkningar har blivit så stränga att de kan leda till ”svåröverskådliga konsekvenser”. Över 1 200 personer har blivit av med sitt stöd och många fler har fått stora neddragningar.

Regeringen föreslår nu en tillfällig lag som ska träda i kraft under våren med ett stopp för de så kallade tvåårsomprövningarna för dem som har personlig assistans. Det är bra, men det räcker inte. För alla de drygt 1 200 personer som redan fått sin assistans indragen förändrar regeringens nya besked inte ett dugg. Det förändrar inte heller något för dem som ansöker om assistans för första gången. De personerna är fortfarande ofta hänvisade till hemtjänst och hemsjukvård, som är något helt annat än assistans. Det innebär också att ansvaret vältras över till anhöriga, kommun och landsting, men i Norrtälje har S+MP+C valt att blunda för detta. Inte ett ord om detta nämns i samverkansstyrets omvärldsanalys i mål och budget för 2018-2020.

Regeringen påstår att den pågående LSS-utredningen ska föreslå en moderniserad lagstiftning med helhetssyn på LSS. Det är dock inte möjligt med de direktiv utredningen har. Regeringen skriver uttryckligen i direktiven att alla eventuella förbättringsförslag inom LSS ska bekostas av besparingar i assistansersättningen. Dessutom kan mer besparingar inom assistansersättningen behöva ske av ”statsfinansiella skäl”.

Vårt krav är solklart: Regeringen måste ge nya direktiv till LSS-utredningen.
Liberalerna vill att LSS och personlig assistans ska återupprättas som den frihetsreform det en gång var tänkt som. Människor måste få möjlighet att leva, inte bara överleva.

Robert Beronius och Hans Andersson (L)

- Annonser -