Mera hederlighet i politiken!

0
280

DEBATT

Förr såg man med respekt på de människor, som var politiker. Som utan tanke på egen vinning valde att stå upp för sina ideal. Så är det inte längre. Det har tyvärr blivit så att allt fler människor anser att politiker i första hand försöker sko sig själva.

Riksdagens talman, Urban Ahlin 53 år, har berättat att han inte avser att fortsätta i riksdagen efter att bl.a. anklagats för sexuella trakasserier och en olämplig ledarstil. Enligt beräkningar i Expressen kommer denne företrädare för socialdemokraterna att kunna utkvittera 11 miljoner fram till 65 års ålder. Göran Persson, Fredrik Reinfeldt, Anders Borg m.fl. valde att starta konsultbolag i samband med att de lämnade politiken, för att därigenom kunna plocka ut en vinst i stället för lön och således kunna behålla en stor del av sina pensionsförmåner. Sen har vi den stora, gråa och mer eller mindre okända massan av riksdagsledamöter – 349 st – som har en lön på 63.400:-/månaden. Det är egentligen inte så konstigt, att de med alla medel försöker klamra sig kvar vid köttgrytorna och hävda att det visat sig helt omöjligt att hitta något nytt jobb. Och när pensionsåldern nu skall höjas för vanligt folk, så skall tydligen riksdagens generösare regler fortsätta att gälla.

Ett av problemen är de väl tilltagna partistöden. Störst parti i valet får mest pengar den följande mandatperioden. Ett sätt att garantera kontinuiteten – infört av sossarna en gång i tiden. Kanske är det bra för stabiliteten i landet och förhindra snabba kast, men negativt för demokratin. Toppstyrningen tilltar – partistödet har blivit viktigare än medlemsavgifterna och medlemmarnas åsikter.

Det är inget av de etablerade partierna som vill ta bort partistöden. De kan finansiera hela sin löpande administration och valrörelse med dessa pengar. Ni kommer att få se de mest påkostade affischer, valstugor och annonskampanjer när valrörelsen börjar.

Landsbygdspartiet oberoende -LPo – står utanför systemet, precis som andra småpartier. Det innebär att vi av våra medlemsavgifter och ur egen plånbok måste betala allt. Valsedlar, foldrar, banderoller, resor och uppehåll vid årsmöten etc. Vi har inga löner, inga arvoden, inga köttgrytor. Men vi har något som övriga partier till stor del saknar: Vi har en tydlig ideologi, en tydlig vilja till förändring och ett tilltagande antal entusiastiska och oegennyttiga medlemmar.

Någon toppstyrning förekommer inte. Partiprogrammet bestäms av enskilda motioner och beslut på årsmöte. Dessutom har vi en viktig ledstjärna: Vår uppförandekod. Denna är till för att förhindra att våra framtida politiker skor sig själva. Den reglerar hur man skall bete sig mot andra människor i debatter, på Facebook och på annat sätt. Bland annat sägs, att den som blir av med sitt politiska uppdrag, skall omfattas av samma regler som andra i samhället. Stå till arbetsmarknadens förfogande och under tiden fram till nytt arbete endast ha rätt till A-kassa.

Vi vill på detta sätt återskapa förtroendet och anseendet för de människor, som genom politiskt arbete gör en insats för Sverige.

Mera sunt förnuft och hederlighet i politiken!

För Landsbygdspartiet oberoende, LPo

Erika Sörengård ordförande, Ervalla
Ansvarig skribent
Arne Gunnarsson