Nu är det dags för oss barnskötare!

0
806

DEBATT

Vi barnskötare ställer oss frågande till Kommunens värdegrund om allas lika värde och höga förväntningar.

Vi upplever dag efter dag krisen i kommunens verksamheter inom barn och skola.

Barnskötarna får kliva in och ta mera ansvar i det pedagogiska utvecklingsarbete utan någon som helst kompensation för detta.

I 70 % av fallen så ersätts frånvarande av personal inte med en vikarie, vilket innebär en betydande högre arbetsbelastning för oss barnskötare.

I de fall vikarier sätts in är vikarien oftast outbildade men dessa lönesätts på en samma lön som en utbildad barnskötare med 20 års erfarenhet – är det alla likas värde??

NEJ det tycker inte vi barnskötare! Därav detta brev.

Barnskötare inom kommunal Norrtälje står bakom detta brev (ca.150st).

Vi vill se en förändring!

Världens viktigaste jobb är, att säkra barnen/elevers trygga framtid.

Men vi får INTE rätt lön för detta arbete.

Man har höjt lärarnas/pedagogers löner samt höjt deras status – Nu är det dags för barnskötarna? Vi gör idag mycket av lärarnas/pedagogernas arbete då vi finns i verksamheterna hela dagarna.

Barnskötarna känner sig förbigångna och utnyttjade då outbildade vikarier kliver in på samma lön som oss utbildade barnskötare med lång yrkeserfarenhet.

Varför värdesätter inte arbetsgivaren den erfarne barnskötarens mångåriga yrkeserfarenhet och pedagogiska förhållningsätt?

Är yrkeserfarenheten som ALLA barnskötare samlat på sig inte värt någonting!!

Nu kräver vi barnskötare att Norrtälje kommun samt politikerna tar ett krafttag i dessa frågor.

Vi barnskötare yrkar:

Lönelyft – Ge samtliga barnskötare 1000-1500 kr mer i sin grundlön.

Detta lönelyft kompenseras av karensdagar inom våra verksamheter då INTE vikarier finns att tillgå. ( ej tillsatta vikarier)

Tydlig kompetenshöjning för att säkra och höja kvaliteten och statusen i vårt yrke. Därmed säkerställer arbetsgivaren kvalitén i förskola skola.

Norrtälje kommun som ALLTID vill ligga i framkant och vara en attraktiv arbetsgivare bör därför se till att ovan nämnda yrkanden genomförs.

Barnskötarnas roll ligger verkligen i tiden då den arbetsgruppen SKALL läggas in och benämnas i läroplanen.

NU är det hög tid att kommunen och politiker visar oss barnskötare att vi är en arbetsgrupp som ni ser är värdefull för verksamheten.

Vi hoppas att ”allas lika värde” gäller även oss barnskötare.

Här är det perfekta tillfället för er att visa vilket håll som vår framtid, barnen och elever skall möta genom barnskötarnas delaktighet och profession.

Vi förväntar oss ett skriftligt svar till oss via sektionen inom 4 veckor.

ALLA BARNSKÖTARE INOM KOMMUNAL och i Norrtälje Kommun.

norrtalje.stockholm@kommunal.se

Källa: brev från kommuna