Nu ska ytterligare 10 miljoner sparas på barn och skola

0
278

DEBATT
Barn- och skolnämnden går med stort underskott efter att S, MP och C:s besparingskrav på förskolorna och skolorna visat sig vara allt för stora. Samverkanspartierna (S, MP och C) väntar dock till efter valet med att vidta åtgärder för att komma till rätta med budgetunderskottet, som uppgår till 13,3 miljoner kronor.

Några åtgärder är dock redan nu kända. Priset för pedagogisk lunch höjs från 15 till 30 kronor för personalen i grundskolan. Detta beräknas medföra en besparing på 300 000 kr för 2018. En droppe i havet av det totala underskottet på 13,3 miljoner kronor. Barn- och skolnämnden har även begärt extra stöd från kommunstyrelsen på 3 miljoner kronor på grund av ökat antal barn och elever. Likväl kvarstår i så fall ett underskott på närmare 10 miljoner kronor.

Av dessa 10 miljoner föreslås 6 miljoner kronor sparas in genom ”lokala åtgärdsplaner”. Vad detta innebär vill inte samverkanspartierna tala högt om, men rent krasst innebär det att det blir färre lärare i klassrummen och färre timmar med mindre grupper. Det innebär i praktiken även stopp för vikarieanskaffning, vilket innebär att vakanser i större utsträckning ska täckas upp av befintlig personal, vilket i sin tur medför ökad arbetsbelastning för den befintliga personalen. Inom förskolorna kommer antalet barn per grupp att öka. Risken är påtaglig för att detta medför försämrad arbetsmiljö för personalen och att den stressrelaterade sjukfrånvaron ökar när inte vikarier kan sättas in vid behov. Man kan anta att barnen inte kommer må så bra heller.

Beslutet innebär också inköpsstopp och att det inte finns pengar till det stora behov av investeringar som behöver göras för inköp av möbler och utrustning till kommunens förskolor och grundskolor.

Detta är ändå inte nog för att barn- och skolnämndens budget ska gå ihop.
Ytterligare 4 miljoner kronor måste sparas, men besked om hur kommer inte förrän efter valet i höst. Ett av de förslag som har diskuterats är att inte tillhandahålla blöjor i förskoleverksamheten (det skulle på årsbasis kunna innebära en besparing på 1 miljon kronor). Ett annat förslag är att minska rätten för arbetslösa och föräldralediga att ha barn på förskola. Från dagens 30 timmar till kanske 15 eller 20 timmar per vecka. Vi får helt enkelt vänta till efter valet och se vad S, MP och C kommer med för överraskningar.

Liberalerna är mycket kritiska till att man gömmer en besparing på över 10 miljoner kronor och skjuter till efter valet med att redovisa vad som egentligen ligger bakom formuleringen ”lokala åtgärdsplaner”, särskilt när vi kan konstatera att detta inte räcker för att komma till rätta med barn- och skolnämndens hela budgetunderskott.

En ordförande som av partitaktiska skäl underlåter att genomföra sin plikt för att göra vad man kan för att få en ekonomi i balans förtjänar inte förlängt förtroende. Särskilt inte när orsaken till budgetunderskottet är just egna politiska beslut. Detta visar att ordföranden i barn- och skolnämnden (S) inte är beredd att ta ansvar för den egna politiken.

Så här oansvarigt kan man helt enkelt inte bete sig som ordförande för en nämnd.
Ju längre man väntar med att komma till rätta med budgetunderskottet desto svårare blir det att få en ekonomi i balans. Det innebär att ett väldigt stort underskott måste hanteras på en mycket kort tid efter valet, förmodligen alldeles för kort tid. Det är tur i oturen för ordföranden i barn- och skolnämnden att det är så kort tid kvar till valet, annars är det mycket möjligt att vi hade ställt krav på hans avgång. Så allvarlig är situationen.

Det förtjänar även att påpekas att vi inte hade behövt hamna i denna besparingsiver alls om Liberalernas budgetförslag hade antagits. Med Liberalernas budgetförslag hade det till och med funnits utrymme för satsningar och verksamhetsutveckling.

Jag hoppas innerligt att vi efter valet kan gå från att avveckla skolan till att istället utveckla skolan. Men det avgör förstås du när du går och röstar på valdagen den 9 september.

Robert Beronius (L), kandidat till kommunstyrelsens ordförande