- Annonser -

DEBATT

Samverkansstyrets (S+MP+C) treåriga besparingspaket på 90 miljoner för skolan rullar vidare. I år ska ytterligare 30 miljoner sparas in på skolan och på barnomsorgen. Företrädare för socialdemokraterna kallar besparingarna för en ”ren förvaltningsprodukt” och verkar glömma vilka det var som beslutade om att genomföra besparingarna. Det är fegt att inte ta ansvar för den egna politiken; att dessutom skylla på tjänstemännen är riktigt lågt.

Faktum är att det är tjänstemännen som nu hissat varningsflagg, och det redan på det första sparbetinget på 30 miljoner kronor. Hur det då ska gå att spara totalt 90 miljoner kronor, som S+MP+C har beslutat, bör få de flesta att inse att det inte är hållbart.

Inom grundskolan ska 11 miljoner kronor sparas på lärarresurser (klasslärare, ämneslärare och speciallärare). Rent krasst innebär det att det blir färre lärare i klassrummen och färre timmar med mindre grupper. Även budgeten för vikarieanskaffning minskar, det vill säga att vakanser i större utsträckning ska täckas upp av befintlig personal, vilket medför ökad arbetsbelastning. Tillgången till elevhälsopersonal och elevassistenter kommer att minska med ca 7 miljoner kronor.

Inom förskolan ska 9 miljoner kronor sparas. Barn- och utbildningskontoret har gjort det bästa de kan med de förutsättningar som samverkansstyret har gett dem. Effektiviseringar kommer främst ske genom att förskolorna vid nyanställningar i större utsträckning anställer barnskötare istället för förskollärare och minskar antalet vikarier. Antalet barn per grupp kommer att öka. Risken är påtaglig för att detta medför försämrad arbetsmiljö för personalen och att den stressrelaterade sjukfrånvaron ökar när inte vikarier kan sättas in vid behov. Man kan anta att barnen inte kommer må så bra heller.

Pengarna räcker inte heller till för det stora behov av investeringar som behöver göras för inköp av möbler och utrustning till kommunens förskolor och grundskolor.

Socialdemokraterna hävdar att skolan är en prioriterad fokusfråga, men visar med dessa effektiviseringar att man inte är beredd att infria de vackra orden i skolutvecklingsprogrammet, där det talades om ökad lärartäthet och satsningar på elevhälsan. Att minska antalet lärare per elev är inte att öka lärartätheten. Att skära ned på elevhälsa är raka motsatsen till att satsa på elevhälsan. I handling visar samverkansstyret med all tydlighet att man inte är beredd att göra vad som krävs för att höja skolresultaten i Norrtälje kommun.

För de som brukar kallas vår framtid, våra barn och unga, är konsekvenserna påtagliga.

Robert Beronius

Liberalernas representant i barn- och skolnämnden

- Annonser -