Ny plan för läkemedel färdig

0
180

PRESSMEDDELANDE
Stockholms läns landsting har tidigare beslutat om tuffa miljökrav på de läkemedel som används i vården. Nu är en plan för genomförande färdig som ska implementeras fram till 2021, tillsammans med en lista på 25 stycken läkemedel som verkar hormonstörande, beteendestörande eller antibiotikaresistensutvecklande i miljön. Åtgärderna handlar bland annat om att minska onödig förskrivning, minska utsläpp i avloppsvatten och förbättra kassationen av läkemedel på sjukhusen. Landstinget kommer också att fortsätta med att mäta förekomsten av läkemedelsrester i Mälaren och delar av Stockholms skärgård.

–          Miljöpåverkan av utsläpp från läkemedel är tillsammans med antibiotikaresistensen en av våra största miljöutmaningar. Stockholms läns landsting är en stor aktör och vi vill med den här planen lägga in en extra växel i det arbetet. Kan vi arbeta smartare på våra sjukhus med att inte förskriva och använda medicin i onödan, minska utsläppen i avloppsvatten och förbättra kassationen av läkemedel så kan vi komma en bra bit på vägen med att minska den totala miljöpåverkan av våra läkemedel, säger miljölandstingsråd Gustav Hemming (C).

–           Vi vill dock inte minska förskrivningen av medicinskt nödvändiga läkemedel. Därför behöver vi intensifiera arbetet inte bara med mätning av läkemedelsutsläpp utan också ställa krav på läkemedelsrening av avloppsvatten och arbeta hårdare med att minska antibiotika i djuruppfödningen på EU-nivå. Jag vill slå ett slag för Centerpartiets förslag om att öka statens anslag för rening av mikroplaster, läkemedel och kemikalier till 240 miljoner kronor årligen, säger miljölandstingsråd Gustav Hemming (C).