- Annonser -

DEBATT

Inom kort invigs kommunens nya förskola vid Brännäsgården. Vega ska förskolan heta. På grund av dålig planering blir det en dålig, dyr och ful nödlösning.

Dålig eftersom det på förskolan gård kommer finnas mindre än åtta kvadratmeter per barn att leka på, det vill säga en femtedel av den yta som Boverket rekommenderar.

Dyr eftersom hyran för barackerna på längre sikt kostar med än det kostar att bygga något av hög kvalitet. Blåklintens och Palettens förskola är två exempel på detta. Många baracklösningar tenderar också att bli långlivade. Även det finns det tyvärr flera exempel på.

Ful eftersom, ja, ärligt talat. Norrtälje behöver inte fler baracker. Var och en kan förstås själva bilda sig en uppfattning om vad som är vackert och vad som är fult. Få brukar dock lyfta fram skönhetsfaktorn som en fördel med baracker. Enda fördelen med baracker är att de går ganska snabbt att få på plats och att det är en flexibel lösning. Minskar barnantalet går det ganska lätt att krympa lokalytan. Men det är också de enda fördelarna. 

För oss liberaler ligger gestaltning och stadbyggnadsfrågor oss varmt om hjärtat. Norrtälje är en småstad som bjuder på charm, idyll och småskalighet. Det är också en stad som växer så det knakar. Just därför menar vi att det behövs någon som har överblick och helhetssyn över stadsutvecklingen. Därför driver vi frågor som stadsarkitekt och skönhetsråd. Vi ligger även på hårt för att kommunen ska ha en lokalförsörjningsplan. För alla stadsarkitekter och skönhetsråd i världen räcker tyvärr inte till för att råda bot på dålig planering och dåliga, dyra och fula nödlösningar. 

Robert Beronius (L), kandidat till kommunstyrelsens ordförande

- Annonser -